Toán Lớp 6 Bài 5 Chương 5 | Phép Nhân Và Phép Chia Phân Số | Trang 19 – 20 Chân Trời Sáng Tạo Tiết 1
Toán Lớp 6 Bài 5 Chương 5 | Phép Nhân Và Phép Chia Phân Số | Trang 19 – 20 Chân Trời Sáng Tạo Tiết 1

Giải bài 6: Phép trừ và phép chia Toán 6 tập 1 Trang 20 25

Bài học này trình bày nội dung: Phép trừ và phép chia. Dựa vào cấu trúc SGK toán lớp 6 tập 1, Tech12h sẽ tóm tắt lại hệ thống lý thuyết và hướng dẫn giải các bài tập 1 cách chi tiết, dễ hiểu. Hi vọng rằng, đây sẽ là tài liệu hữu ích giúp các em học tập tốt hơn

Giải bài 6: Phép trừ và phép chia Toán 6 tập 1 Trang 20 25

A. Tổng hợp kiến thức

I. Phép trừ hai số tự nhiên

  • Cho hai số tự nhiên a và b, nếu có số tự nhiên x sao cho b + x = a thì ta có phép trừ a – b = x .
  • Điều kiện: a > b.

II. Phép chia hết và phép chia có dư

  • Cho hai số tự nhiên a và b, trong đó $b\neq 0$, nếu có số tự nhiên x sao cho b.x = a thì ta nói a chia hết cho b và ta có phép chia hết a : b = x.

Tổng quát

  • Cho hai số tự nhiên a và b, trong đó $b\neq 0$, ta luôn tìm được hai số q và r duy nhất sao cho: a = b.q + r trong đó $0\leq r<b$
  • Nếu r = 0 thì ta có phép chia hết.
  • Nếu $r\neq 0$ thì ta có phép chia có dư.

Chú ý :

  • Số dư bao giờ cũng nhỏ hơn số chia.
  • Số chia bao giờ cũng khác 0.

B. Bài tập và hướng dẫn giải

Câu 41: Trang 22 – sgk toán 6 tập 1

Hà Nội, Huế, Nha Trang, Thành phố Hồ Chí Minh nằm trên quốc lộ 1 theo thứ tự như trên. Cho biết các quãng đường trên quốc lộ ấy:

Hà Nội – Huế là 658 km.

Hà Nội – Nha Trang là 1278 km.

Hà Nội – Thành phố Hồ Chí Minh là 1710 km.

Tính các quãng đường Huế – Nha Trang, Nha Trang – Thành phố Hồ Chí Minh.

Câu 42: Trang 23 – sgk toán 6 tập 1

Các số liệu về kênh đào Xuy–ê (Ai Cập) nối Địa Trung Hải và Hồng Hải được cho trong bảng 1 và bảng 2.

a) Trong bảng 1, các số liệu ở năm 1955 tăng thêm (hay giảm bớt) bao nhiêu so với năm 1869 (năm khánh thành kênh đào)?

b) Nhờ đi qua kênh đào Xuy–ê mỗi hành trình trong bảng 2 giảm bớt được bao nhiêu kilômét?

Câu 43: Trang 23 – sgk toán 6 tập 1

Tính khối lượng của quả bí ở hình 18 khi cân thăng bằng:

Câu 44: Trang 24 – sgk toán 6 tập 1

Tìm số tự nhiên x, biết:

a) x : 13 = 41

b) 1428 : x = 14

c) 4x : 17 = 0

d) 7x – 8 = 713

e) 8(x – 3) = 0

g) 0 : x = 0.

Câu 45: Trang 24 – sgk toán 6 tập 1

Điền vào ô trống sao cho a = b.q + r với 0 ≤ r < b

Câu 46: Trang 24 – sgk toán 6 tập 1

a) Trong phép chia cho 2, số dư có thể bằng 0 hoặc bằng 1. Trong phép chia cho 3, cho 4, cho 5, số dư có thể bằng bao nhiêu?

b) Dạng tổng quát của số chia hết cho 2 là 2k, dạng tổng quát của số chia hết cho 2 dư 1 là 2k + 1 với k thuộc N. Hãy viết dạng tổng quát của số chia hết cho 3, chia cho 3 dư 1, số chia cho 3 dư 2.

Câu 47: Trang 24 – sgk toán 6 tập 1

Tìm số tự nhiên x, biết:

a) (x – 35) – 120 = 0

b) 124 + (118 – x ) = 217

c) 156 – (x + 61) = 82

Câu 48: Trang 24 – sgk toán 6 tập 1

Tính nhẩm bằng cách thêm vào ở số hạng này, bớt đi ở số hạng kia cùng một số thích hợp.

Ví dụ: 57 + 96 = (57 – 4) + (96 + 4) = 53 + 100 = 153

Hãy tính nhẩm: 35 + 98

46 + 29

Câu 49: Trang 24 – sgk toán 6 tập 1

Tính nhẩm bằng cách thêm vào số bị trừ và số trừ cùng một số thích hợp:

Ví dụ: 135 – 98 = (135 + 2) – (98 + 2) = 137 – 100 = 37

Hãy tính nhẩm: 321 – 96

1354 – 997

Câu 50: Trang 24 – sgk toán 6 tập 1

Sử dụng máy tính bỏ túi:

Dùng máy tính bỏ túi để tính:

425 – 257

91 – 56

82 – 56

73 – 56

652 – 46 – 46 – 46

Câu 51: Trang 25 – sgk toán 6 tập 1

Đố: Điền số thích hợp vào ô vuông ở hình bên sao cho tổng các số ở mỗi dòng, ở mỗi cột, ở mỗi đường chéo đều bằng nhau.

Câu 52: Trang 25 – sgk toán 6 tập 1

a) Tính nhẩm bằng cách nhân thừa số này, chia thừa số kia cùng một số thích hợp:

14.50 ; 16.25

b) Tính nhẩm bàng cách nhân cả số bị chia và số chia với một số thích hợp:

2100:50 ; 1400:25

c) Tính nhẩm bằng cách áp dụng tính chất (a + b) : c = a:c + b:c (trường hợp chia hết):

132:12 ; 96:8

Câu 53: Trang 26 – sgk toán 6 tập 1

Bạn Tâm dùng 21000 đồng mua vở. Có hai loại vở: loại I giá 2000 đồng một quyển, loại II giá 1500 đồng một quyển. Bạn Tâm mua được nhiều nhất bao nhiêu quyển vở nếu:

a) Tâm chỉ mua vở loại I ?

b) Tâm chỉ mua vở loại II ?

Câu 54: Trang 25 – sgk toán 6 tập 1

Một tàu hỏa cần chở 1000 khách du lich. Biết rằng mỗi toa có 12 khoang; mỗi khoang có 8 chỗ ngồi. Cần ít nhất mấy toa để chở hết số khách du lịch?

Câu 55: Trang 25 – sgk toán 6 tập 1

Sử dụng máy tính bỏ túi

Dùng máy tính bỏ túi:

Tính vận tốc của một ô tô biết rằng trong 6 giờ ô tô đi được 288 km.

Tính chiều dài miếng đất hình chữ nhật có diện tích 1530 $m^{2}$, chiều rộng 34 m.

Bình luận

Giải bài tập những môn khác

Giải sgk 6 kết nối tri thức

Giải SBT lớp 6 kết nối tri thức

Giải SBT ngữ văn 6 kết nối tri thức
Giải SBT Toán 6 kết nối tri thức
Giải SBT Khoa học tự nhiên 6 kết nối tri thức
Giải SBT Lịch sử và địa lí 6 kết nối tri thức
Giải SBT tin học 6 kết nối tri thức
Giải SBT công dân 6 kết nối tri thức
Giải SBT công nghệ 6 kết nối tri thức
Giải SBT tiếng Anh 6 kết nối tri thức
Giải SBT hoạt động trải nghiệm 6 kết nối tri thức
Giải SBT âm nhạc 6 kết nối tri thức
Giải SBT mĩ thuật 6 kết nối tri thức

Bạn đang xem bài viết: Giải bài 6: Phép trừ và phép chia Toán 6 tập 1 Trang 20 25. Thông tin được tạo bởi Cấp 2 Thống Nhất chọn lọc và tổng hợp cùng với các chủ đề liên quan khác.