Giải bài 6.38 trang 26 SGK Toán 6 Kết nối tri thức với cuộc sống>

Tổng hợp đề thi học kì 2 lớp 6 tất cả các môn – Kết nối tri thức

Toán – Văn – Anh – Khoa học tự nhiên…

Đề bài

Tính: a)\(\frac{-1}{2}+\frac{5}{6}+\frac{1}{3}\)

b)\(\frac{-3}{8}+\frac{7}{4}- \frac{1}{12}\)

c)\(\frac{3}{5}: (\frac{1}{4}. \frac{7}{5})\)

d)\(\frac{10}{11}+\frac{4}{11}: 4 – \frac{1}{8}\)

Video hướng dẫn giải

Phương pháp giải – Xem chi tiết

Thực hiện đúng thứ tự thực hiện phép tính trong ngoặc trước –> nhân, chia –> cộng, trừ

Lời giải chi tiết

a)\(\frac{-1}{2}+\frac{5}{6}+\frac{1}{3}=\frac{-3}{6}+\frac{5}{6} +\frac{2}{6}=\frac{4}{6}=\frac{2}{3}\)

b)\(\frac{-3}{8}+\frac{7}{4}- \frac{1}{12}=\frac{-9}{24}+ \frac{42}{24} – \frac{2}{24}=\frac{31}{24}\)

c)\(\frac{3}{5}: (\frac{1}{4}.\frac{7}{5})=\frac{3}{5}: \frac{7}{20}= \frac{3}{5}. \frac{20}{7}=\frac{12}{7}\)

d)\(\frac{10}{11}+\frac{4}{11}:4-\frac{1}{8}=\frac{10}{11}+ \frac{4}{11}.\frac{1}{4}-\frac{1}{8}=\frac{10}{11}+ \frac{1}{11} – \frac{1}{8}= 1- \frac{1}{8}=\frac{7}{8}\)

  • Giải bài 6.39 trang 26 SGK Toán 6 Kết nối tri thức với cuộc sống
  • Giải bài 6.40 trang 26 SGK Toán 6 Kết nối tri thức với cuộc sống
  • Giải bài 6.41 trang 26 SGK Toán 6 Kết nối tri thức với cuộc sống
  • Giải bài 6.42 trang 26 SGK Toán 6 Kết nối tri thức với cuộc sống
  • Giải bài 6.43 trang 26 SGK Toán 6 Kết nối tri thức với cuộc sống

>> Xem thêm

Luyện Bài Tập Trắc nghiệm Toán 6 – Kết nối tri thức – Xem ngay

Bạn đang xem bài viết: Cấp 2 Thống Nhất chọn lọc và tổng hợp cùng với các chủ đề liên quan khác.