Toán lớp 6 Tập 2 KẾT NỐI TRI THỨC Bài 39: BẢNG THỐNG KÊ VÀ BIỂU ĐỒ TRANH – Bài tập (Trang 76)
Toán lớp 6 Tập 2 KẾT NỐI TRI THỨC Bài 39: BẢNG THỐNG KÊ VÀ BIỂU ĐỒ TRANH – Bài tập (Trang 76)

Bài 6.34 trang 24 SGK Toán 6 tập 2 – Kết nối tri thức

Câu hỏi:

Tính:

a) \(\frac{4}{5}\) của 100;

b) \(\frac{1}{4}\) của -8

Lời giải:

a) \(\frac{4}{5}\) của 100 là: \(\frac{4}{5}.100=80\)

b) \(\frac{1}{4}\) của -8 là: \(\frac{1}{4}.(-8)=-2\)

Bài 6.35 trang 24 SGK Toán 6 tập 2 – Kết nối tri thức

Câu hỏi:

Phương pháp:

Muốn tìm \(\dfrac{m}{n}\) của một số a cho trước ta tính \(a.\dfrac{m}{n}\)\(\left( {m \in \mathbb{N},n \in \mathbb{N}*} \right)\)

Lời giải:

Bài 6.36 trang 24 SGK Toán 6 tập 2 – Kết nối tri thức

Câu hỏi:

Phương pháp:

Muốn tìm một số biết \(\dfrac{m}{n}\) của nó bằng a, ta tính: \(a:\dfrac{m}{n}\left( {m,n \in \mathbb{N}^*} \right)\).

Lời giải:

Bài 6.37 trang 24 SGK Toán 6 tập 2 – Kết nối tri thức

Câu hỏi:

Tàu ngầm lớp Kilo 636 trang bị cho Hải quân Việt Nam có thể lặn tối đa tới 300m. Sau 15 phút, tàu có thể lặn được tới độ sâu bằng \(\dfrac{2}{5}\) độ sâu tối đa. Em hãy tính xem lúc đó tàu cách mực nước biển bao nhiêu mét?

Lời giải:

Độ sâu bằng \(\dfrac{2}{5}\) độ sâu tối đa là: \(300.\dfrac{2}{5} = 120\left( m \right)\).

Vậy lúc đó, tàu cách mực nước biển độ sâu 120 mét.

Sachbaitap.com

Bài viết liên quan

Các bài khác cùng chuyên mục

Bạn đang xem bài viết: Giải bài 6.34, 6.35, 6.36, 6.37 trang 24 SGK Toán 6 Kết nối tri thức tập 2. Thông tin được tạo bởi Cấp 2 Thống Nhất chọn lọc và tổng hợp cùng với các chủ đề liên quan khác.