Toán học lớp 9 – Bài 6 – Giải bài toán bằng cách lập hệ phương trình – Tiết 5
Toán học lớp 9 – Bài 6 – Giải bài toán bằng cách lập hệ phương trình – Tiết 5

Bài 5 trang 111 – Sách giáo khoa toán 9 tập 2

Bài 5. Điền đầy đủ kết quả vào những ô trống của bảng sau:

Giải:

Dòng 1: chu vi của đường tròn đáy: \(C = 2\pi r = 2\pi \).

DIện tích một đáy: \(S = \pi {r^2} = \pi \)

Diện tích xung quanh: \({S_{xq}} = 2\pi rh = 20\pi \)

Thể tích: \(V = S.h = 10\pi \)

Dòng 2 tương tự dòng 1

Dòng 3: Bán kính đáy: \(C = 2\pi r \Rightarrow r = {C \over {2\pi }} = {{4\pi } \over {2\pi }} = 2\)

Bài 6 trang 111 – Sách giáo khoa toán 9 tập 2

Bài 6. Chiều cao của một hình trụ bằng bán kính đường tròn đáy. Diện tích xung quanh của hình trụ là \(314\) \(c{m^2}\)

Hãy tính bán kính đường tròn đáy và thể tích hình trụ (làm tròn kết quả đến số thập phân thứ hai).

Giải:

Ta có \({S_{xq}}= 2πrh = 31\)4 (cm2)

\(r^2\) = \(\frac{S_{xq}}{2\Pi }\)

\(=> r ≈ 7,07\)

Thể tích của hình trụ:\( V = πr^2h = 3,14. 7,07^3≈ 1109,65\) (cm3)

Bài 7 trang 111 – Sách giáo khoa toán 9 tập 2

Bài 7 Một bóng đèn huỳnh quang dài \(1,2m\). đường kính của đường tròn đáy là \(4cm\), được đặt khít vào một ống giấy cứng dạng hình hộp (h82). Tính diện tích phần cứng dùng để làm hộp.

(Hộp mở hai đầu, không tính lề và mép dán).

Giải:

Diện tích phần giấy cứng cần tính chính là diện tích xung quanh của một hộp chữ nhật có đáy là hình vuông cạnh \(4cm\), chiều cao là \(1,2m\) = \(120 cm\).

Diện tích xung quanh của hình hộp:

\({S_{xq}}\) = \(4.4.120 = 1920\) (cm2)

Bài 8 trang 111 – Sách giáo khoa toán 9 tập 2

Bài 8. Cho hình chữ nhật \(ABCD\) (\(AB = 2a, BC = a\)). Quay hình chữ nhật đó quanh \(AB\) thì được hình trụ có thể tích \({V_1}\); quanh \(BC\) thì được hình trụ có thể tích \({V_2}\). Trong các đẳng thức sau đây, hãy chọn đẳng thức đúng.

(A) \({V_1} = {V_2}\); (B) \({V_1} = 2{V_2}\);

(C) \({V_2} = 2{V_1}\) (D) \({V_2} =3 {V_1}\)

(E) \({V_1} = 3{V_2}\).

Giải:

Quay quanh \(AB\) thì ta có \(r = a, h= 2a\).

nên \({V_1} = \pi {r^2}h = \pi {a^2}.2a = 2\pi {a^3}\)

Quay quanh \(BC\) thì ta có \(r = 2a, h = a\)

nên \({V_2} = \pi {r^2}h = \pi {{(2a)}^2}.a = 4\pi {a^3}\)

Do đó \({V_2} = 2{V_1}\)

Vậy chọn C

Giaibaitap.me

Giải bài tập trang 112 bài 1 hình trụ – diện tích xung quanh và thể tích hình trụ SGK toán 9 tập 2. Câu 9: Hình 83 là mình hình trụ cùng với hình khai triển của nó kém theo kích thước…

Giải bài tập trang 112, 113 bài 1 hình trụ – diện tích xung quanh và thể tích hình trụ SGK toán 9 tập 2. Câu 12: Điền đủ các kết quả vào những ô trống của bảng sau…

Giải bài tập trang 117 bài 2 hình nón – hình nón cụt, diện tích xung quanh và thể tích của hình nón, hình nón cụt SGK toán 9 tập 2. Câu 15: Một hình nón được đặt vào bên trong của một hình lập phương như hình vẽ…

Giải bài tập trang 118 bài 2 hình nón – hình nón cụt, diện tích xung quanh và thể tích của hình nón, hình nón cụt SGK toán 9 tập 2. Câu 19: Hình khải triển của mặt xung quanh của một hình nón là một hình quạt…

Bạn đang xem bài viết: Giải bài 5, 6, 7, 8 trang 111 SGK toán 9 tập 2. Thông tin được tạo bởi Cấp 2 Thống Nhất chọn lọc và tổng hợp cùng với các chủ đề liên quan khác.