Giải SBT – BÀI 4. PHÉP NHÂN, PHÉP CHIA PHÂN SỐ || Toán 6 – Cánh Diều
Giải SBT – BÀI 4. PHÉP NHÂN, PHÉP CHIA PHÂN SỐ || Toán 6 – Cánh Diều


Giải Bài 5.27 trang 93 sách bài tập Toán 6 Kết nối tri thức với cuộc sống>

Tổng hợp đề thi học kì 2 lớp 6 tất cả các môn – Kết nối tri thức

Toán – Văn – Anh – Khoa học tự nhiên…

Đề bài

Em hãy hoàn thiện các bức vẽ dưới đây để thu được các hình có trục đối xứng d và tâm đối xứng O.

Phương pháp giải – Xem chi tiết

*Trục đối xứng là đường thẳng mà khi chia hình thành hai phần mà nếu gấp” hình theo đường thẳng d thì hai phần đó “chồng khít” lên nhau.

*Mỗi hình có một điểm O, mà khi quay hình đó xung quanh điểm O đúng một nửa vòng thì hình thu được chồng khít” với chính nó ở vị trí ban đầu (trước khi quay).

Những hình như thế được gọi là hình có tâm đối xứng và điểm O được gọi là tâm đối xứng của hình.

Lời giải chi tiết

  • Giải Bài 5.28 trang 93 sách bài tập Toán 6 Kết nối tri thức với cuộc sống
  • Giải Bài 5.29 trang 93 sách bài tập Toán 6 Kết nối tri thức với cuộc sống
  • Giải Bài 5.26 trang 92 sách bài tập Toán 6 Kết nối tri thức với cuộc sống
  • Giải Bài 5.25 trang 92 sách bài tập Toán 6 Kết nối tri thức với cuộc sống
  • Giải Bài 5.24 trang 92 sách bài tập Toán 6 Kết nối tri thức với cuộc sống

>> Xem thêm

Luyện Bài Tập Trắc nghiệm Toán 6 – Kết nối tri thức – Xem ngay

Các bài khác cùng chuyên mục

  • Giải Bài 24 trang 97 sách bài tập Toán 6 Kết nối tri thức với cuộc sống
  • Giải Bài 23 trang 97 sách bài tập Toán 6 Kết nối tri thức với cuộc sống
  • Giải Bài 22 trang 97 sách bài tập Toán 6 Kết nối tri thức với cuộc sống
  • Giải Bài 21 trang 97 sách bài tập Toán 6 Kết nối tri thức với cuộc sống
  • Giải Bài 20 trang 96 sách bài tập Toán 6 Kết nối tri thức với cuộc sống

Bạn đang xem bài viết: Cấp 2 Thống Nhất chọn lọc và tổng hợp cùng với các chủ đề liên quan khác.