Toán lớp 6 – Kết nối tri thức | Bài 24: So sánh phân số – Hỗn số dương – trang 9 – 12 (HAY NHẤT)
Toán lớp 6 – Kết nối tri thức | Bài 24: So sánh phân số – Hỗn số dương – trang 9 – 12 (HAY NHẤT)

BÀI 44 TRANG 26 SGK TOÁN 6 TẬP 2

Hướng dẫn giải bài xích §7. Phép cộng phân số, chương III – Phân số, sách giáo khoa toán 6 tập hai. Nội dung bài xích giải bài bác 42 43 44 45 trang 26 sgk toán 6 tập 2 bao hàm tổng phù hợp công thức, lý thuyết, phương pháp giải bài tập phần số học có trong SGK toán để giúp các em học sinh học giỏi môn toán lớp 6.
Bạn đang xem: Bài 44 trang 26 sgk toán 6 tập 2

Lý thuyết

Bài trước chúng ta đã tò mò so sánh hai phân số. Bài xích tiếp theo bọn họ sẽ học về bài §7 Phép cùng phân số.

1. Quy tắc

Muốn cùng hai phân số thuộc mẫu, ta cộng các tử và giữ nguyên mẫu.

(fracam + fracbm = fraca + bm)

Muốn cộng hai phân số không thuộc mẫu, ta viết chúng dưới dạng nhì phân số có cùng một chủng loại rồi cộng những tử, không thay đổi mẫu chung.

(fracam + fracbn = fracanm.n + fracbmm.n = fraca.n + b.mm.n)

2. Tính chất

Giao hoán: (fracab + fraccd = fraccd + fracab)

Kết hợp: (left( fracab + fraccd ight) + fracef = fracab + left( fraccd + fracef ight))

Tổng phân số với số 0: (fracab + 0 = 0 + fracab = fracab)

3. Lấy một ví dụ minh họa

Trước khi bước vào giải bài 42 43 44 45 trang 26 sgk toán 6 tập 2, họ hãy tò mò các ví dụ điển hình sau đây:

Ví dụ 1:

a) Viết phân số (frac715) dưới dạng tổng của nhị phân số tối giản có mẫu không giống nhau.

b) Viết phân số (frac18) dưới dạng tổng của nhì phân số dương tất cả tử bằng 1 và mẫu mã khác nhau.

c) Viết các phân số bởi (frac1517) gồm mẫu là số tự nhiên chẵn gồm hai chữ số.

Bài giải:

a) bởi 7 = 2 + 5 = 3 + 4 = 1 + 6 nên có rất nhiều cách viết:

(frac13 + frac215) hoặc (frac15 + frac415) hoặc (frac25 + frac115)

b) (frac18 = frac112 + frac124) hoặc (frac18 = frac140 + frac110)

c) (frac1517 = frac15.217.2 = frac15.417.4)

Do đó bao gồm hai phân số bởi (frac715) là (frac3034) cùng (frac6068).
Xem thêm: Vì Sao Xã Hội Nguyên Thủy Tan Rã? Tan Rã Vào Khi Xã Hội Nguyên Thủy Tan Rã ?

Ví dụ 2:

Chứng tỏ:

(frac11001 + frac11002 + frac11003 + …. + frac11250 > frac15)

Bài giải:

(eginarraylfrac11001 > frac11250\frac11002 > frac11250\……………\frac11249 > frac11250endarray)

Vậy (frac11001 + frac11002 + frac11003 + …. + frac11250 > frac11250 + frac11250 + …. + frac11250 = frac2501250 = frac15)

Do đó: (frac11001 + frac11002 + frac11003 + …. + frac11250 > frac15)

Ví dụ 3:

Cho (a, m b, m c in ,mathbbN^*) cùng (A = fracaa + b + fracbb + c + fracca + c.) minh chứng 1

Bài giải:

Vì (fracaa + b > fracaa + b + c;fracbb + c > fracba + b + c;fracca + c > fracca + b + c)

Vậy (A > fracaa + b + c + fracba + b + c + fracca + b + c = fraca + b + ca + b + c = 1 Rightarrow A > 1)

Xét (B = fracba + b + fraccb + c + fracaa + c,) tương tự như trên ta suy ra B > 1.

Ta bao gồm (A m + m B m = left( fracaa + b + fracba + b ight) + left( fracbb + c + fraccb + c ight) + left( fracca + c + fracaa + c ight) = 3)

Vì B > 1 nên A

Ví dụ 4:

Chứng tỏ:

(frac110 + frac115 + frac121 + frac128 + frac136 + frac145 = frac310.)

Bài giải:

(eginarraylfrac110 = frac210 = 2left( frac14 – frac15 ight);\frac115 = frac230 = 2left( frac15 – frac16 ight);\frac121 = frac242 = 2left( frac16 – frac17 ight).endarray)

Do đó:

(frac110 + frac115 + frac121 + frac128 + frac136 + frac145 = 2left( frac14 – frac15 + frac15 – frac16 + frac16 – frac17 + … + frac19 – frac110 ight))

( = 2left( frac14 – frac110 ight) = 2left( frac520 – frac220 ight) = 2.frac320 = frac310)

Ví dụ 5:

Tính (A = frac111.3 + frac113.5 + … + frac1197.99)

Bài giải:

(A = frac112left( frac21.3 + frac23.5 + …. + frac297.99 ight) = frac112left< left( frac11 – frac13 ight) + left( frac13 – frac15 ight) + … + left( frac191 – frac199 ight) ight>)

(A = frac112left( 1 – frac199 ight) = frac112.frac9899 = frac499.)

Ví dụ 6:

Tìm x biết:

(frac13 + frac16 + frac110 + … + frac2x(x + 1) = frac19992001)

Bài giải:

(frac13 + frac16 + frac110 + … + frac2x(x + 1) = frac22.3 + frac23.4 + frac24.5 + frac2x(x + 1) = 2left( frac12 – frac13 + frac13 – frac14 + … + frac1x – frac1x + 1 ight))

Dưới đây là giải bài bác 42 43 44 45 trang 26 sgk toán 6 tập 2. Chúng ta hãy đọc kỹ đầu bài trước khi giải nhé!

Bài tập

ktktdl.edu.vn ra mắt với các bạn đầy đủ phương pháp giải bài xích tập phần số học 6 kèm bài bác giải chi tiết bài 42 43 44 45 trang 26 sgk toán 6 tập 2 của bài bác §7 Phép cùng phân số trong chương III – Phân số cho chúng ta tham khảo. Nội dung cụ thể bài giải từng bài tập chúng ta xem bên dưới đây:

*

1. Giải bài xích 42 trang 26 sgk Toán 6 tập 2

Cộng các phân số (rút gọn công dụng nếu bao gồm thể)?

a) (frac7-25+frac-825) ; b) (frac16+frac-56) ;

c) (frac613+frac-1439) ; c) (frac45+frac4-18) ;

Bài giải:

a) (frac-35) ;

b) (frac-23) ;

c) (frac439) ;

d) (frac2645) .

2. Giải bài bác 43 trang 26 sgk Toán 6 tập 2

Tính các tổng tiếp sau đây sau khi vẫn rút gọn các phân số:

a) (frac721+frac9-36) ; b) (frac-1218+frac-2135) ;

c) (frac-321+frac642) ; d) (frac-1824+frac1521) .

Bài giải:

(eqalign& a)7 over 21 + 9 over – 36 = 1 over 3 – 1 over 4 = 4 over 12 – 3 over 12 = 1 over 12. cr& b) – 12 over 18 + – 21 over 35 = – 2 over 3 + – 3 over 5 = – 10 over 15 + – 9 over 15 = – 19 over 15. cr& c) – 3 over 21 + 6 over 42 = – 1 over 7 + 1 over 7 = 0. cr& d) – 18 over 24 + 15 over 21 = – 3 over 4 + 5 over 7 = – 21 over 28 + 20 over 28 = – 1 over 28. cr )

3. Giải bài xích 44 trang 26 sgk Toán 6 tập 2

Điền dấu tương thích (, = ) vào ô vuông.

*

Bài giải:

Thực hiện phép cùng rồi so sánh kết quả với phân số còn lại.

a) (frac-47+frac3-7=-1)

b) (frac-1522+frac-322frac23+frac-15) ; d) (frac16+frac-34

4. Giải bài bác 45 trang 26 sgk Toán 6 tập 2

Tìm x, biết:

a) (x=frac-12+frac34;)

b) (fracx5=frac56+frac-1930).

Bài giải:

Thực hiện những phép cộng rồi tìm kiếm x.
Xem thêm: Soạn Anh 9 Bài Review 1 ( Unit 1, Review 1, 2, 3, 4

a) (x=frac14;)

b) x = 1.

Bài trước:

Bài tiếp theo:

Chúc các bạn làm bài giỏi cùng giải bài tập sgk toán lớp 6 cùng với giải bài 42 43 44 45 trang 26 sgk toán 6 tập 2!

Bạn đang xem bài viết: Giải Bài 44 Trang 26 Sgk Toán 6 Tập 2 6 Sgk Toán 6 Tập 2, Bài 44 Trang 26 Sgk Toán 6 Tập 2. Thông tin được tạo bởi Cấp 2 Thống Nhất chọn lọc và tổng hợp cùng với các chủ đề liên quan khác.