Chơi MARIO trên máy tính CASIO FX580VNX edit by camtasia | TROLL | Chức năng của phím CALC
Chơi MARIO trên máy tính CASIO FX580VNX edit by camtasia | TROLL | Chức năng của phím CALC


Giải Bài 4 trang 9 SGK Toán 6 Cánh Diều Tập 2>

Tổng hợp đề thi học kì 2 lớp 6 tất cả các môn – Cánh diều

Toán – Văn – Anh – Khoa học tự nhiên…

Đề bài

Một hệ thống siêu thị thống kê lượng thịt lợn bán được trong bốn tháng đầu năm 2020 ở biểu đồ trong Hình 4.

a)Tháng nào hệ thống siêu thị bán được nhiều thịt lợn nhất?

b)Tính tỉ số của lượng thịt bán ra trong tháng 1 và tổng lượng thịt bán ra trong cả 4 tháng?

Video hướng dẫn giải

Phương pháp giải – Xem chi tiết

Quan sát biểu đồ, đọc số thịt bán được ở từng tháng và tính tổng lượng thịt bán ra

Tỉ số = lượng thịt tháng 1 : Tổng lượng thịt 4 tháng

Lời giải chi tiết

Hệ thống siêu thị bán được:

Tháng 1: 4. 10 = 40 (tấn)

Tháng 2: 2. 10 = 20 (tấn)

Tháng 3: 3. 10 = 30 (tấn)

Tháng 4: 3. 10 = 30 (tấn)

a) Tháng 1 hệ thống siêu thị bán được nhiều thịt lợn nhất (40 tấn)

b) Tổng lượng thịt bán ra trong 4 tháng là:

40+20+30+30=120 (tấn)

Tỉ số của lượng thịt bán ra trong tháng 1 và tổng lượng thịt bán ra trong cả 4 tháng là:

\(40:120= \dfrac{1}{3}\)

  • Giải Bài 5 trang 9 SGK Toán 6 Cánh Diều Tập 2
  • Giải Bài 6 trang 9 SGK Toán 6 Cánh Diều Tập 2
  • Giải Bài 3 trang 8 SGK Toán 6 Cánh Diều Tập 2
  • Giải Bài 2 trang 8 SGK Toán 6 Cánh Diều Tập 2
  • Giải Bài 1 trang 8 SGK Toán 6 Cánh Diều Tập 2

>> Xem thêm

Bạn đang xem bài viết: Cấp 2 Thống Nhất chọn lọc và tổng hợp cùng với các chủ đề liên quan khác.