Hướng Dẫn Giải Sách Giáo Khoa Toán Lớp 5 Tiểu Học – Trang 5 6
Hướng Dẫn Giải Sách Giáo Khoa Toán Lớp 5 Tiểu Học – Trang 5 6

Bài 1, 2, 3 trang 59 sgk Toán 5

Bài 1:

Đặt tính rồi tính:

a) 25,8 x 1,5;

b) 16,25 x 6,7;

c) 0,24 x 4,7;

d) 7,826 x 4,5.

Hướng dẫn giải:

Bài 2:

a) Tính rồi so sánh giá trị của a x b và của b x a:

a

b

a x b

b xa

2,36

4,2

3,05

2,7

Nhận xét: Phép nhân các số thập phân có tính chất giao hoán: Khi đổi chỗ hai thừa số của một tích thì tích không thay đổi.

a x b = b x a

b) Viết ngay kết quả tính:

4,34 x 3,6 = 15,624 9,04 x 16 = 144,64

3,6 x 4,34 = 16x 9,04 =

Hướng dẫn giải:

a)

Giá trị a x b và b x a luôn luôn bằng nhau.

b) Theo tính chất giao hoán của phép nhân ta có ngay:

3,6 x 4,34 = 15,624 16x 9,04 = 144,64

Bài 3: Một vườn cây hình chữ nhật có chiều dài 15,62m và chiều rộng 8,4m. Tính chu vi và diện tích vườn cây đó.

Hướng dẫn giải:

Chu vi vườn cây là:

(15,62 + 8,4 ) x 2 = 48,04 (m)

Diện tích vườn cây là:

15,62 x 8,4 = 131,208 (m2)

Đáp số: 48,04 (m) và 131,208 (m2)

Bài 2 trang 59 sgk Toán lớp 5

Bài 2:

a) Tính rồi so sánh giá trị của a x b và của b x a:

a

b

a x b

b xa

2,36

4,2

3,05

2,7

Nhận xét: Phép nhân các số thập phân có tính chất giao hoán: Khi đổi chỗ hai thừa số của một tích thì tích không thay đổi.

a x b = b x a

b) Viết ngay kết quả tính:

4,34 x 3,6 = 15,624 9,04 x 16 = 144,64

3,6 x 4,34 = 16x 9,04 =

Hướng dẫn giải:

a)

Giá trị a x b và b x a luôn luôn bằng nhau.

b) Theo tính chất giao hoán của phép nhân ta có ngay:

3,6 x 4,34 = 15,624 16x 9,04 = 144,64

Bài 3 trang 59 sgk Toán 5

Bài 3. Một vườn cây hình chữ nhật có chiều dài \(15,62m\) và chiều rộng \(8,4m\). Tính chu vi và diện tích vườn cây đó.

Giải

Chu vi vườn cây là:

\((15,62 + 8,4 ) \times 2 = 48,04 (m)\)

Diện tích vườn cây là:

\(15,62 \times 8,4 = 131,208 (m^2)\)

Đáp số: \(48,04 m\) và \(131,208 m^2\)

Giaibaitap.me

Giải bài tập trang 6 bài luyện tập SGK Toán 5. Câu 2: Viết các số đo sau dưới dạng số đo có đơn vị là ki-lô-mét vuông?…

Giải bài tập trang 61, 62 bài luyện tập chung SGK Toán 5. Câu 1: Đặt tính rồi tính…

Giải bài tập trang 61 bài luyện tập SGK Toán 5. Câu 1: Tính rồi so sánh giá trị…

Giải bài tập trang 62 bài luyện tập chung SGK Toán 5. Câu 1: Tính…

Bạn đang xem bài viết: Giải bài 1, 2, 3 trang 59 SGK Toán 5. Thông tin được tạo bởi Cấp 2 Thống Nhất chọn lọc và tổng hợp cùng với các chủ đề liên quan khác.