SO SÁNH – CƠM CHO CHÓ ĂN À – OPPA HUY IDOL VS SOCOLA CUTE
SO SÁNH – CƠM CHO CHÓ ĂN À – OPPA HUY IDOL VS SOCOLA CUTE

1. Tính :

2. Tính :

3. Một người đi bộ đi được quãng đường dài 6km với vận tốc 5km/giờ. Hỏi người đó đã đi hết bao nhiêu thời gian ?

4. Một người đi xe máy từ nhà lúc 7 giờ 15 phút và đến Bắc Ninh lúc 9 giờ. Dọc đường người đó nghỉ 15 phút. Vận tốc của xe máy là 32 km/giờ. Hỏi quãng đường từ nhà người đó đến Bắc Ninh dài bao nhiêu ki-lô-mét ?

Bài giải

1.

2.

3.

Bài giải

Thời gian người đi bộ đi hết 6km là :

6 : 5 = 1,2 (giờ)

1,2 giờ = 1 giờ 12 phút = 72 phút

Đáp số : 1 giờ 12 phút = 72 phút

4.

Tóm tắt

Bài giải

Thời gian xe máy đi trên đường là :

9 giờ – 7 giờ 15 phút = 1 giờ 45 phút

Thời gian thực sự của xe máy là :

1 giờ 45 phút – 15 phút = 1 giờ 30 phút

1 giờ 30 phút = 1,5 giờ

Quãng đường từ Hà Nội đến Bắc Ninh là :

32 ⨯ 1,5 = 48 (km)

Đáp số : 48km

Giaibaitap.me

Giải câu 1, 2, 3, 4 trang 101 bài ôn tập về tính chu vi, diện tích của một số hình Vở bài tập (VBT) Toán 5 tập 2. Câu 1: Một khu vườn trồng cây ăn quả hình chữ nhật có chiều rộng 80m…

Giải câu 1, 2, 3, 4 trang 103 bài bài luyện tập Vở bài tập (VBT) Toán 5 tập 2. Câu 1: Trên bản đồ tỉ lệ 1 : 1000 có hình vẽ một sân vận động hình chữ nhật có chiều dài 15cm, chiều rộng 12cm. Hỏi…

Giải câu 1, 2, 3 trang 106 bài ôn tập về tính diện tích, thể tích của một số hình Vở bài tập (VBT) Toán 5 tập 2. Câu 1: Một căn phòng dạng hình hộp chữ nhật có chiều dài 6m, chiều rộng 4,5m và chiều cao 3,8m…

Giải câu 1, 2, 3, 4 trang 107 bài luyện tập Vở bài tập (VBT) Toán 5 tập 2. Câu 1: Viết số đo thích hợp vào ô trống …

Bạn đang xem bài viết: Giải bài 1, 2, 3, 4 trang 100 Vở bài tập Toán 5 tập 2. Thông tin được tạo bởi Cấp 2 Thống Nhất chọn lọc và tổng hợp cùng với các chủ đề liên quan khác.