Giải bài tập 7 trang 56 SGK Toán 6 Cánh Diều tập 2.
Giải bài tập 7 trang 56 SGK Toán 6 Cánh Diều tập 2.

Bài 1 trang 116 SGK Toán 6 tập 1 – Chân trời sáng tạo

Hãy đọc thông tin về loại trái cây ưa thích của các bạn học sinh lớp 6A1 trong biểu đồ cột sau đây và lập bảng thống kế tương ứng.

Phương pháp:

Lập bảng gồm 2 dòng và 5 cột, dòng 1 là tên các loại trái cây, dòng 2 là số HS.

Lời giải:

– Đọc thông tin:

Các loại trái cây được ưa thích là: chuối, mận, cam, ổi.

Trong đó, chuối có 16 bạn ưa thích, mận có 6 bạn ưa thích, cam có 10 bạn ưa thích, ổi có 8 bạn ưa thích.

– Bảng thống kê:

Loại trái cây ưa thích

Chuối

Mận

Cam

Ổi

Số học sinh

16

6

10

8

Bài 2 trang 116 SGK Toán 6 tập 1 – Chân trời sáng tạo

Câu lạc bộ học tiếng Nhật của trường THCS Đoàn Kết thống kê số học viên trong 4 năm liên tiếp trong bảng sau:

a) Hãy vẽ biểu đồ cột biểu diễn số liệu ở bảng trên.

b) Số lượng học viên tăng theo từng năm là bao nhiêu?

c) So sánh số học viên năm 2020 và năm 2017.

Phương pháp:

– Vẽ biểu đồ: cột dọc thể hiện số học viên, cột nằm ngang thể hiện các năm

– Quan sát biểu đồ vừa vẽ và trả lời câu hỏi.

Lời giải:

a) Biểu đồ cột biểu diễn số liệu ở bảng trên

b) Số học viên tăng theo từng năm là 10 học viên.

c) Số học viên năm 2017 là 30 bạn

Số học viên năm 2020 là 60 bạn

Số học viên năm 2020 so với năm 2017 tăng 60 – 30 = 30 học viên.

Hay ta thấy số học viên năm 2020 tăng gấp đôi so với năm 2017.

Bài 3 trang 116 SGK Toán 6 tập 1 – Chân trời sáng tạo

Đọc biểu đồ cột kép biểu diễn điểm kiểm tra các môn học của hai bạn Lan và Hùng sau đây và nêu nhận xét của em.

Phương pháp:

Nhận xét về 1 số ý sau:

– So sánh điểm các môn của hai bạn

– Điểm thấp nhất và cao nhất của hai bạn

Lời giải:

Đọc điểm kiểm tra của Lan và Hùng:

Môn

Lan

Hùng

Ngữ văn

8

6

Toán

6

9

Ngoại ngữ 1

10

10

Giáo dục công dân

8

6

Lịch sử và địa lý

9

8

Khoa học tự nhiên

5

10

Nhận xét:

Lan học tốt hơn Hùng các môn Ngữ văn, Giáo dục công dân, Lịch sử và địa lý.

Hùng học tốt hơn Lan các môn Toán và Khoa học tự nhiên.

Môn Ngoại ngữ 1 hai bạn giỏi như nhau.

Bài 4 trang 117 SGK Toán 6 tập 1 – Chân trời sáng tạo

Vẽ biểu đồ cột kép biểu diễn sĩ số học sinh đầu năm học và cuối năm học của bốn lớp khối 6 được cho trong bảng sau:

Phương pháp:

Vẽ biểu đồ: Cột dọc thể hiện sĩ số, cột nằm ngang thể hiện tên các lớp.

Lời giải:

Từ bảng số liệu, ta vẽ được biểu đồ như sau:

Bài 5 trang 117 SGK Toán 6 tập 1 – Chân trời sáng tạo

Số lượng trưởng Trung học cơ sở (THCS) của 5 tỉnh miền Trung trong năm 2005 và 2015 (theo số liệu của Bộ Giáo dục và Đào tạo năm 2015) được cho trên biểu đồ cột kép sau:

Hãy kiểm tra xem các khẳng định dưới đây là đúng hay sai.

a) Vào năm 2015, tỉnh Thừa Thiên – Huế có hơn 100 trường THCS.

b) Vào năm 2005, tỉnh Quảng Ngãi có nhiều trường THCS hơn tỉnh Quảng Bình.

c) Vào năm 2015, số trường THCS của tỉnh Quảng Nam nhiều hơn hai lần số trường THCS của tỉnh Quảng Trị.

d) Số trường THCS của các tỉnh năm 2015 đều cao hơn năm 2005.

Phương pháp:

Quan sát biểu đồ để chỉ ra các câu đúng, sai

Lời giải:

a) Vào năm 2015, tỉnh Thừa Thiên – Huế có 120 trường THCS nên a ĐÚNG.

b) Vào năm 2005, tỉnh Quảng Ngãi có 140 trường THCS, tỉnh Quảng Bình có hơn 140 trường THCS, do đó tỉnh Quảng Ngãi có ít trường THCS hơn tỉnh Quảng Bình nên b SAI.

c) Vào năm 2015, tỉnh Quảng Nam có nhiều hơn 180 trường THCS và ít hơn 200 trường THCS, tỉnh Quảng Trị có nhiều hơn 100 trường THCS và ít hơn 120 trường THCS. Suy ra số trường THCS tỉnh Quảng Nam nhiều hơn chưa đến hai lần số trường THCS tỉnh Quảng Trị nên c SAI.

d) Quan sát biểu đồ, ta thấy số trường THCS của các tỉnh năm 2015 đều cao hơn năm 2005 nên d ĐÚNG.

Bài 6 trang 117 SGK Toán 6 tập 1 – Chân trời sáng tạo

Hãy nêu một tình huống thống kê trong lớp mà em có thể dùng biểu đồ cột kép để thể hiện dữ liệu và hãy thực hành vẽ biểu đồ cho tình huống đó.

Phương pháp:

Em có thể chọn một trong các tình huống trong lớp như: Số điểm 10 của lớp qua 2 kì học, số bạn nam nữ đi học muộn trong lớp,…

Lời giải:

Có nhiều tình huống có thể sử dụng biểu đồ cột kép, chẳng hạn:

Tổng kết số lượng điểm 10 trong học kì 1 và học kì 2 của từng tổ trong lớp 6A.

Sachbaitap.com

Bài viết liên quan

Các bài khác cùng chuyên mục

Bạn đang xem bài viết: Giải bài 1, 2, 3, 4, 5, 6 trang 116, 117 SGK Toán 6 tập 1 Chân trời sáng tạo. Thông tin được tạo bởi Cấp 2 Thống Nhất chọn lọc và tổng hợp cùng với các chủ đề liên quan khác.