Toán lớp 6 – Kết nối | Bài 31: Một số bài toán về tỉ số và tỉ số phần trăm – trang 38 – 40(HAY NHẤT)
Toán lớp 6 – Kết nối | Bài 31: Một số bài toán về tỉ số và tỉ số phần trăm – trang 38 – 40(HAY NHẤT)

Giải bài 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 trang 79 SGK Toán 6 tập 2 Cánh Diều

So sánh đáp án các bài 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 trang 79 SGK Toán 6 tập 2 Cánh Diều (dạng toán Điểm, Đường thẳng) của Giaitoan8.com với lời giải của bạn xem có trùng nhau không nhé.

Ghi chú: Mua “Tài liệu, Lời giải” có phí, bạn liên hệ qua Facebook TẠI ĐÂY hoặc Zalo: 0363072023.

Chi tiết nội dung và lời giải các bài tập 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 trang 79 SGK Toán 6 tập 2 Cánh Diều ( nằm trong Chương 6: Hình học phẳng – Bài Điểm. Đường thẳng)

Giải toán 6 trang 79 sgk tập 2 Cánh Diều

Giải bài 1 trang 79 SGK Toán 6 tập 2 Cánh Diều

Câu hỏi: Đọc tên các điểm, các đường thẳng trong Hình 19.

Đáp án:

Trên hình 19 có:

Điểm: A, B, Q, P

Đường thẳng: a, b, c

Giải bài 2 trang 79 SGK Toán 6 tập 2 Cánh Diều

Câu hỏi:

a) Quan sát Hình 20 và cho biết các điểm M, N thuộc hay không thuộc đường thẳng a

b) Chọn kí hiệu “$\in$” , “$\notin$” thích hợp cho [?]:

N [?] a ; M [?] a

Đáp án:

a) Điểm M thuộc đường thẳng a, điểm N không thuộc đường thẳng a.

b) Kí hiệu đúng:

N [∉] a

M [∈] a

Giải bài 3 trang 79 SGK Toán 6 tập 2 Cánh Diều

Câu hỏi: Quan sát Hình 21, chỉ ra các trường hợp ba điểm thẳng hàng. Trong mỗi trường hợp đó, chỉ ra điểm nằm giữa hai điểm còn lại.

Đáp án

Ba điểm A, B, E thẳng hàng. A nằm giữa E và B

Ba điểm C, E, D thẳng hàng. E nằm giữa C và D

Giải bài 4 trang 79 SGK Toán 6 tập 2 Cánh Diều

Câu hỏi: Hai điểm I, K nằm trên đường thẳng a (Hình 22).

a) Chỉ ra một điểm C trên đường thẳng a sao cho C nằm giữa I và K.

b) Chỉ ra một điểm D trên đường thẳng a sao cho K nằm giữa I và D.

Đáp án:

Giải bài 5 trang 79 SGK Toán 6 tập 2 Cánh Diều

Câu hỏi: Quan sát Hình 23, hãy chọn cụm từ “cùng phía”, “khác phía” thích hợp cho [?] :

a) Hai điểm M, P nằm [?] đối với điểm N.

b) Hai điểm N, P nằm [?] đối với điểm M.

c) Hai điểm M, N nằm [?] đối với điểm P.

Đáp án:

a) khác phía

b) cùng phía

c) cùng phía

Giải bài 6 trang 79 SGK Toán 6 tập 2 Cánh Diều

Câu hỏi: Quan sát Hình 24 và cho biết trong các phát biểu sau, phát biểu nào đúng, phát biểu nào sai:

a) Ba điểm X, Y, T thẳng hàng.

b) Ba điểm U, V, T không thẳng hàng.

c) Ba điểm X, Y, U thẳng hàng.

Đáp án:

a) Đúng

b) Sai

c) Sai.

Giải bài 7 trang 79 SGK Toán 6 tập 2 Cánh Diều

Câu hỏi: Hãy tìm những hình ảnh trong thực tiễn gợi nên ba điểm thẳng hàng như trong Hình 25

Gợi ý:

– Ba cây cột điện thẳng hàng

– Ba chiếc xe buýt chạy trên một đường thẳng

– Ba tòa nhà thẳng hàng

– Ba học sinh ngồi thẳng hàng

.. .

Giaitoan8.com mời em xem lại lời giải bài 9 trang 72 SGK Toán 6 tập 2 Cánh diều và lời giải bài 1, 2, 3, 4, 5, 6 trang 83 SGK Toán 6 tập 2 Cánh diều tiếp theo ở đây.

Donate: Nếu thấy tài liệu chia sẻ hữu ích, bạn có thể đóng góp (tùy tâm) vào Quỹ ủng hộ học sinh nghèo mà Giaitoan8.com đã và đang triển khai thông qua STK: 0363072023 (MoMo hoặc NH TPbank).
Cảm ơn các bạn rất nhiều!

  • Giải bài 1 trang 79 SGK Toán 6 tập 2 Cánh Diều
  • Giải bài tập trang 79 SGK Toán 6 tập 2 Cánh Diều
  • Giải bài 7 trang 79 SGK Toán 6 tập 2 Cánh Diều

Bạn đang xem bài viết: Giải bài 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 trang 79 SGK Toán 6 tập 2 Cánh Diều. Thông tin được tạo bởi Cấp 2 Thống Nhất chọn lọc và tổng hợp cùng với các chủ đề liên quan khác.