HƯỚNG DẪN GIẢI TOÁN VIOLYMPIC LỚP 6 CẤP HUYỆN NĂM HỌC 2022 2023 VÒNG 8
HƯỚNG DẪN GIẢI TOÁN VIOLYMPIC LỚP 6 CẤP HUYỆN NĂM HỌC 2022 2023 VÒNG 8

Đề thi Violympic Toán lớp 1

BÀI THI SỐ 1:

Câu 1: Mẹ Lan mua 2 chục quả trứng gà và 10 quả trứng vịt.

Như vậy mẹ Lan mua tất cả số trứng là …………. quả.

Câu 2:Tìm một số biết số liền sau của số đó là số 59.
Trả lời: Số đó là số …………. .

Câu 3:Tìm một số biết số liền trước của số đó là số 47.
Trả lời: Số đó là số …………. .

Câu 4: …………. + 20 + 50 = 70

Câu 5:90 – 50 – …………. = 0

Câu 6: 80 – 40 – …………. = 20

Câu 7:Hãy cho biết hiện nay tuổi của 2 bạn Hồng và Hà cộng lại là bao nhiêu tuổi? Biết sau 3 năm nữa tuổi của 2 bạn ấy cộng lại là 18 tuổi.
Trả lời: Hiện nay tuổi của 2 bạn ấy cộng lại là …………. tuổi.

Câu 8:Hiện nay tuổi của hai anh em cộng lại là 12 tuổi.
Hỏi 3 năm nữa tuổi của hai anh em cộng lại là bao nhiêu ?
Trả lời: 3 năm nữa tuổi của hai anh em cộng lại là …………. tuổi.

Câu 9:Hiện nay tuổi của hai anh em cộng lại là 14 tuổi.
Hỏi 2 năm nữa tuổi của hai anh em cộng lại là bao nhiêu ?
Trả lời: 2 năm nữa tuổi của hai anh em cộng lại là …………. tuổi.

Câu 10:Một đoàn xe có 8 cái gồm 3 loại, xe con; xe khách và xe tải. Biết số xe con nhiều nhất, xe tải ít nhất. Hỏi trong đoàn xe đó có mấy xe tải?
Trả lời: Trong đoàn xe có …………. xe tải.

BÀI THI SỐ 2:

Câu 1: Hà có 15 cái kẹo, mẹ cho thêm Hà 2 cái nữa ; Hà cho bạn 6 cái.
Vậy bây giờ Hà còn số kẹo là …………. cái.

Câu 2:Nhà bác Hạnh nuôi tất cả được 50 con gà và 20 con ngỗng.
Vậy cả gà và ngỗng nhà bác Hạnh nuôi tất cả …………. con.

Câu 3:Số liền trước của số 97 là số …………. .

Câu 4: 0 + 20 + …………. = 80

Câu 5: 0 + 10 + …………. = 90

Câu 6: 0 + 20 + …………. = 60

Câu 7: Lan có 7 bức tranh, mỗi bức tranh một màu ,gồm 3 loại màu xanh,đỏ,tím.Biết số bức tranh màu xanh là nhiều nhất , màu tím là ít nhất. Em hãy cho biết Lan có mấy bức tranh màu xanh?
Trả lời: Số bức tranh màu xanh của Lan là …………. bức.

Câu 8: Hãy cho biết hiện nay tuổi của 2 bạn Hồng và Hà cộng lại là bao nhiêu tuổi? Biết sau 3 năm nữa tuổi của 2 bạn ấy cộng lại là 18 tuổi.
Trả lời: Hiện nay tuổi của 2 bạn ấy cộng lại là …………. tuổi.

Câu 9: Hãy cho biết hiện nay tuổi của 2 bạn Hồng và Hà cộng lại là bao nhiêu tuổi? Biết sau 2 năm nữa tuổi của 2 bạn ấy cộng lại là 18 tuổi.
Trả lời: Hiện nay tuổi của 2 bạn ấy cộng lại là …………. tuổi.

Câu 10: Hà có 18 con tem, Hà cho Mai và Lan mỗi bạn 2 con tem. Hỏi Hà còn lại bao nhiêu con tem?
Trả lời: Hà còn lại …………. con tem.

Bạn đang xem bài viết: Đề thi Violympic Toán lớp 1 vòng 15 – Tài liệu luyện thi Violympic tiểu học. Thông tin được tạo bởi Cấp 2 Thống Nhất chọn lọc và tổng hợp cùng với các chủ đề liên quan khác.