Ngữ pháp Tiếng Anh Lớp 6 Sách Mới học kì 2 | Viral English
Ngữ pháp Tiếng Anh Lớp 6 Sách Mới học kì 2 | Viral English

Cùng Đọc tài liệu thử sức với đề thi thử tuyển sinh vào lớp 10 môn toán năm 2020 có đáp án của GD&ĐT tỉnh Vĩnh Phúc vừa diễn ra ngày 24/6/2020 em nhé:

Table of Contents

Đề thi thử

SỞ GD&ĐT

THÀNH PHỐ CẦN THƠ

ĐỀ CHÍNH THỨC

KIỂM TRA HỌC KỲ II LỚP 9

NĂM HỌC 2019 – 2020

MÔN Tiếng Anh

Thời gian làm bài: 90 phút (Không kể thời gian giao đề)

Đề kiểm tra gồm hai phần: Trắc nghiệm và Tự luận.

(Đáp án trong ảnh đề thi dưới đây là đáp án của thí sinh, xem đáp án bên dưới nhé)

Xem thêm:

Đáp án

A. TRẮC NGHIỆM

Câu Đ/a Câu Đ/a Câu Đ/a Câu Đ/a
1 C 11 A 21 C 31 A
2 D 12 C 22 D 32 B
3 B 13 B 23 A 33 A
4 A 14 A 24 C 34 C
5 C 15 A 25 D 35 D
6 D 16 A 26 B
7 B 17 B 27 D
8 C 18 A 28 C
9 C 19 A 29 B
10 A 20 D 30 B

B. PHẦN TỰ LUẬN (3,0 điểm; gồm 12 câu, từ câu 1 đến câu 12)

Part 1. Complete the following sentences with the correct forms of the words in capitals.

Question 1: natural

Question 2: decorate

Question 3: celebrations

Question 4: carefully

Part 2. Complete the second sentence so that it has the same meaning as the first.

Question 5: Why don’t you work harder on your pronunciation?

-> I suggest that you should work harder on your pronunciation

Question 6: Work hard, or you won’t pass your examination

-> If you don’t work hard, you won’t pass your examination.

Question 7: I was busy, so I couldn’t go to the soccer match.

-> Because I was busy, I couldn’t go to the soccer match

Question 8: The boy has a fine collection of stamps. He lives next door to me.

-> The boy who lives next door to me has a fine collection of stamps.

Part 3. Write meaningful sentences by using the words given.

Question 9: I/like/read/books/my free time

→I like reading books in my free time.

Question 10: Tet/be/most / important celebration / Vietnamese people

→Tet is the most important celebration for Vietnamese people.

Question 11: Hung / take part in/ different activities/town/recently

→ Hung took part in the different activities in town recently.

Question 12: Mount Pinatubo / the Philippines / erupt/1991

→ Mount Pinatubo in the Philippines erupted in 1991.

-/-

Đọc tài liệu vừa chia sẻ đến các em đề thi cuối học kì 2 môn Anh của TP. Cần Thơ, còn rất nhiều bộ đề thi thử tuyển sinh vào lớp 10 môn anh của các trường khác trên cả nước đã được chúng tôi biên tập, thường xuyên truy cập vào trang để cập nhật nhé

Bạn đang xem bài viết: Đề thi khảo sát học kì 2 môn Anh 9 năm 2019/2020 của TP. Cần Thơ. Thông tin được tạo bởi Cấp 2 Thống Nhất chọn lọc và tổng hợp cùng với các chủ đề liên quan khác.