Đề thi học kì 2 – Toán lớp 6 – Kết nối tri thức – Cô Vương Thị Hạnh (HAY NHẤT)
Đề thi học kì 2 – Toán lớp 6 – Kết nối tri thức – Cô Vương Thị Hạnh (HAY NHẤT)

Ngày … tháng 06 năm 2020, trường THCS Xuân Đỉnh, quận Bắc Từ Liêm, thành phố Hà Nội tổ chức kỳ thi kiểm tra chất lượng dạy và học môn Toán lớp 6 giai đoạn cuối học kỳ 2 năm học 2019 – 2020.

Đề thi học kì 2 Toán 6 năm học 2019 – 2020 trường THCS Xuân Đỉnh – Hà Nội được biên soạn theo dạng đề tự luận với 05 bài toán, thời gian làm bài 90 phút, đề thi gồm có 01 trang.

Trích dẫn đề thi học kì 2 Toán 6 năm học 2019 – 2020 trường THCS Xuân Đỉnh – Hà Nội:
+ Thực hiện phép tính (tính hợp lý nếu có thể).
+ Một người mang ra chợ bán 120 quả trứng, có ba người mua hết chỗ trứng. Người thứ nhất mua 1/3 tổng số trứng, người thứ hai mua 3/4 số quả trứng còn lại.
a) Hỏi ba người, mỗi người mua bao nhiêu quả trứng.
b) Số trứng bán cho người thứ hai bằng bao nhiêu phần trăm tổng số trứng.
[ads]
+ Trên cùng nửa mặt phẳng có bờ chứa tia Ox, vẽ hai tia Om, On sao cho 70o xOm và 35o xOn.
a) Tính số đo mOn.
b) Chứng tỏ rằng: Tia On là tia phân giác của góc xOm.
c) Vẽ tia Oy là tia đối của tia Ox. Tính số đo yOn.
d) Trên cùng một nửa mặt phằng bờ chứa tia Ox không chứa tia Om, vẽ tia Oz sao cho 55o xOz. Chứng tỏ zOn là góc vuông.

Bạn đang xem bài viết: Đề thi học kì 2 Toán 6 năm học 2019. Thông tin được tạo bởi Cấp 2 Thống Nhất chọn lọc và tổng hợp cùng với các chủ đề liên quan khác.