ĐỀ THI CUỐI HỌC KỲ 2 – TOÁN LỚP 6 (ĐỀ KIỂM TRA HỌC KÌ 2) (2)
ĐỀ THI CUỐI HỌC KỲ 2 – TOÁN LỚP 6 (ĐỀ KIỂM TRA HỌC KÌ 2) (2)

Đề thi học kì 2 lớp 6 môn Toán

Đề thi học kì 2 lớp 6 môn Toán trường THPT Chuyên Amsterdam năm 2019 – 2020 giúp các bạn chuẩn bị tốt cho kì thi cuối học kì 2 sắp tới nói chung và ôn thi kiểm tra cuối học kì 2 môn Toán lớp 6 nói riêng. Đồng thời đây cũng là tài liệu cho các thầy cô khi ra đề thi học kì 2 cho các em học sinh. Mời các em học sinh cùng các thầy cô tham khảo chi tiết.

Đề thi Toán lớp 6 học kì 2 bao gồm 5 câu tự luận có đáp án chi tiết cho từng phần cho các em học sinh tham khảo chuẩn bị tốt nhất cho kì thi học kì 2 sắp tới. Chúc các bạn đạt điểm cao trong các kì thi quan trọng sắp tới!

Đề thi học kì 2 lớp 6 môn Toán

Đề cương ôn tập các môn lớp 6 học kì 2 mới nhất

 • Đề cương ôn tập Toán 6 học kì 2 năm 2019 – 2020
 • Đề cương ôn tập học kì 2 lớp 6 môn Ngữ văn năm 2019 – 2020
 • Đề cương ôn tập học kì 2 lớp 6 môn Địa lý năm 2019 – 2020
 • Đề cương ôn tập học kì 2 lớp 6 môn Vật lý năm 2019 – 2020
 • Đề cương ôn tập học kì 2 lớp 6 môn Sinh học năm 2019 – 2020
 • Đề cương ôn tập học kì 2 lớp 6 môn Tin học năm 2019 – 2020
 • Đề cương ôn tập học kì 2 lớp 6 môn Sinh học năm 2019 – 2020
 • Đề cương ôn tập học kì 2 lớp 6 môn Công nghệ năm 2019 – 2020
 • Đề cương ôn tập học kì 2 lớp 6 môn Lịch sử năm 2019 – 2020
 • Đề cương ôn tập học kì 2 lớp 6 môn Giáo dục công dân năm 2019 – 2020

Đề thi học kì 2 lớp 6 mới nhất: 2019 – 2020

 • Đề thi học kì 2 lớp 6 môn Toán năm 2019 – 2020 Có đáp án
 • Đề thi học kì 2 lớp 6 môn Ngữ Văn năm 2019 – 2020 Có đáp án
 • Đề thi học kì 2 lớp 6 môn Vật lý năm 2019 – 2020
 • Đề thi học kì 2 lớp 6 môn Sinh học năm 2019 – 2020
 • Đề thi học kì 2 lớp 6 môn Địa lý năm 2019 – 2020
 • Đề thi học kì 2 lớp 6 môn Lịch sử năm 2019 – 2020
 • Đề thi học kì 2 lớp 6 môn Công nghệ năm 2019 – 2020

Bạn đang xem bài viết: Đề thi học kì 2 lớp 6 môn Toán trường THPT Chuyên Amsterdam năm 2019 –. Thông tin được tạo bởi Cấp 2 Thống Nhất chọn lọc và tổng hợp cùng với các chủ đề liên quan khác.