Đề thi Toán lớp 5 giữa học kì 1 của trường TH An Bình A kèm đáp án chi tiết các câu hỏi nằm trong các dạng bài tập đã ra trong chương trình giữa kì 1 mà phụ huynh và các thầy cô có thể sử dụng làm tài liệu để các em ôn tập.

Đề thi bao gồm 9 câu hỏi như sau:

Đề thi giữa học kì 1 lớp 5 môn Toán – Tiểu học An Bình A

Câu 6: Khoanh vào chữ cái trước kết quả đúng: (1đ)

a) 3m 4dm = …….. m. Số thích hợp để viết vào chỗ chấm là:

A. 0,34

B. 3,4

C. 34

D. 340

b) Số thích hợp viết vào chỗ chấm của 347 g =…… kg là:

A. 34,7

B. 3,47

C. 0,347

D . 0,0347

Câu 7: Khoanh vào chữ cái trước kết quả đúng: (1đ)

a) 5000m² = ……. ha. Số thích hợp để viết vào chỗ chấm là:

A. 0,5

B. 5

C. 50

D. 500

b) Trong các số đo độ dài dưới đây, số nào bằng 11,02km:

A. 11,20km

B. 11200m

C. 11km 20m

D. 1120m

Câu 8 : Một người thợ may 30 bộ quần áo đồng phục hết 75m vải. Hỏi nếu người thợ đó may 60 bộ quần áo đồng phục như thế thì cần bao nhiêu mét vải ? (1đ)

Câu 9: Chu vi của một hình chữ nhật là 180 m. Chiều rộng kém chiều dài 20 m. Tính diện tích của hình chữ nhật đó? (2 đ)

Đáp án đề thi giữa kì 1 Toán 5 – TH An Bình A năm 2019

– Hết –

Trên đây là đề thi giữa học kỳ 1 toán 5 kèm đáp án năm 2019 của trường tiểu học An Bình A chi tiết các câu hỏi do Đọc tài liệu biên soạn và thực hiện.

Mong rằng tài liệu này sẽ giúp các em ôn tập chuẩn bị tốt nhất cho kì thi cuối kì sắp tới!

Bạn đang xem bài viết: Đề thi giữa học kì 1 Toán lớp 5 trường TH An Bình A. Thông tin được tạo bởi Cấp 2 Thống Nhất chọn lọc và tổng hợp cùng với các chủ đề liên quan khác.