Toán Lớp 6 Đề Thi Học Kì 1 | Năm Học 2022 – 2023 | Kết Nối Tri Thức
Toán Lớp 6 Đề Thi Học Kì 1 | Năm Học 2022 – 2023 | Kết Nối Tri Thức

Đề kiểm tra cuối học kì 1 Toán 6 năm 2020 – 2021 trường THCS Mễ Trì – Hà Nội gồm 01 trang với 08 câu trắc nghiệm và 05 câu tự luận, thời gian làm bài 90 phút.

Trích dẫn đề kiểm tra cuối học kì 1 Toán 6 năm 2020 – 2021 trường THCS Mễ Trì – Hà Nội:
+ Trong một đợt quyên góp vở để ủng hộ các bạn học sinh nghèo vùng lũ lụt, lớp 6A thu được khoảng từ 150 đến 200 quyển vở cùng loại. Biết rằng khi xếp số truyện đó theo từng bỏ 10 quyển; 12 quyển hay 20 quyển đều vừa đủ, không lẻ quyển nào. Hỏi các bạn học sinh lớp 6A quyên góp được bao nhiêu quyển vở?
+ Trên tia Ax, vẽ hai điểm B và C sao cho AB = 2 cm, AC = 4 cm.
a) Trong ba điểm A, B, C điểm nào nằm giữa hai điểm còn lại? Vì sao? So sánh AB và BC?
b) Điểm B có là trung điểm của đoạn thẳng AC không? Vì sao?
c) Trên tia đối của tia Ax vẽ điểm D sao cho AD = 4cm. Tính độ dài đoạn thẳng DC. Điểm A có là trung điểm của đoạn thẳng DC không? Vì sao?
+ Thay * bởi các chữ số để số 597*** chia hết cho 5; 9 và 7.

Bạn đang xem bài viết: Đề kiểm tra cuối học kì 1 Toán 6 năm 2020. Thông tin được tạo bởi Cấp 2 Thống Nhất chọn lọc và tổng hợp cùng với các chủ đề liên quan khác.