Chơi MARIO trên máy tính CASIO FX580VNX edit by camtasia | TROLL | Chức năng của phím CALC
Chơi MARIO trên máy tính CASIO FX580VNX edit by camtasia | TROLL | Chức năng của phím CALC

Cập nhật lúc: 14:16 04-09-2018 Mục tin: Đề kiểm tra 15 phút lớp 7

Đề kiểm tra 15 phút lớp 7 môn Toán – Bài 7 Chương 1 Hình học

1.Hãy chỉ ra giả thiết và kết luận của định lí: “hai đường thẳng phân biệt cùng vuong góc với đường thứ ba thì chúng song song với nhau”.

2. Hãy chứng minh định lí: “Nếu một đường thẳng cắt hai đường thẳng song song thì hai góc đồng vị nhau”.

Theo TTHN

Đề kiểm tra 15 phút môn Toán lớp 7 bài 7: Định lí Pi-ta-go, bài 8: Các trường hợp bằng nhau của tam giác vuông, chương 2 hình học gồm 10 đề và đáp án chi tiết.

Đề kiểm tra 15 phút môn Toán lớp 7 bài 6: Tam giác cân chương 2 hình học có đáp án chi tiết.

Đề kiểm tra 15 phút môn Toán lớp 7 bài 2,3,4,5: hai tam giác bằng nhau, trường hợp bằng nhau thứ nhất của tam giác: cạnh-cạnh-cạnh, cạnh-góc-cạnh-góc-cạnh-góc Chương 2 Hình học.

Đề kiểm tra 15 phút môn Toán lớp 7 – Bài 1: Tổng ba góc của một tam giác Chương 2 Hình học có đáp án.

Đề kiểm tra 15 phút môn Toán lớp 7 bài 5,6: Tiên đề Ơ – clit về đường thẳng song song, từ vuông góc đến song song Chương 1 Hình học.

Đề kiểm tra 15 phút môn Toán lớp 7, chương 1 hình học bài 3,4: Các góc tạo bởi một đường thẳng cắt hai đường thẳng.

Đề kiểm tra 15 phút môn Toán lớp 7 Chương 1 hình học, bài 2: hai đường thẳng vuông góc.

Đề kiểm tra 15 phút môn Toán lớp 7 Chương 1 hình học bài 1: tổng ba góc của một tam giác có đáp án chi tiết.

Đề kiểm tra 15 phút lớp 7 môn Toán Bài 7: Đồ thị của hàm số y = ax (a khác 0) Chương 2 Đại số.

Đề kiểm tra 15 phút lớp 7 môn Toán Bài 6: Mặt phẳng tọa độ Chương 2 Đại số.

Bạn đang xem bài viết: Đề kiểm tra 15 phút lớp 7 môn Toán – Bài 7 Chương 1 Hình học. Thông tin được tạo bởi Cấp 2 Thống Nhất chọn lọc và tổng hợp cùng với các chủ đề liên quan khác.