Chân dung, tiểu sử ông Ngô Văn Tuấn – Tổng Kiểm toán Nhà nước
Chân dung, tiểu sử ông Ngô Văn Tuấn – Tổng Kiểm toán Nhà nước

Các đại biểu tham dự Đại hội. (Ảnh: Lê Hòa)

Dự và chỉ đạo Đại hội có các đồng chí: Nguyễn Quang Thành-Ủy viên Ban Chấp hành (BCH) Đảng bộ Khối các cơ quan T.Ư, Phó Bí thư Đảng ủy, Phó Tổng Kiểm toán Nhà nước; Đoàn Xuân Tiên, Ủy viên Ban thường vụ (BTV), Chủ nhiệm Ủy Ban Kiểm tra (UBKT) Đảng ủy, Phó Tổng Kiểm toán Nhà nước.

Báo cáo chính trị trình Đại hội cho thấy, trong nhiệm kỳ 2015-2020, dưới sự lãnh đạo, chỉ đạo trực tiếp của Ban cán sự Đảng KTNN, Đảng bộ KTNN khu vực VII đã thực hiện thắng lợi mục tiêu Nghị quyết Đại hội đảng đầu nhiệm kỳ. Đảng ủy đã phát huy vai trò lãnh đạo, chỉ đạo toàn diện các hoạt động của đơn vị thu được nhiều kết quả quan trọng.

Cụ thể, đảng viên, công chức và người lao động có lập trường tư tưởng chính trị vững vàng, có tinh thần đoàn kết, thống nhất cao, tích cực khắc phục khó khăn hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao. Tổ chức bộ máy của Đảng bộ, các Chi bộ được củng cố, phát triển và hoạt động hiệu quả; chất lượng nguồn nhân lực được nâng lên rõ nét.

Việc tổ chức thực hiện học tập tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh và Nghị quyết Trung ương 4, khóa XII về tăng cường xây dựng và chỉnh đốn đảng có nhiều sáng tạo, gắn với thực tiễn, góp phần giữ gìn phẩm chất đạo đức nghề nghiệp, kỷ luật, kỷ cương được giữ vững.

Đặc biệt, đối với công tác lãnh đạo thực hiện nhiệm vụ chuyên môn, Đảng ủy luôn quan tâm, chủ động lãnh đạo, chỉ đạo sát sao, quyết liệt, tăng cường đổi mới, nâng cao chất lượng, hiệu quả kiểm toán từ khâu đổi mới nội dung, phương pháp xây dựng kế hoạch kiểm toán (KHKT); khảo sát, thu thập thông tin lập KHKT; công tác kiểm soát hoạt động kiểm toán; lập, xét duyệt, phát hành Báo cáo kiểm toán; kiểm tra thực hiện kiến nghị kiểm toán.

Theo đó trong giai đoạn 2015-2019, KTNN khu vực VII đã thực hiện đúng định hướng đẩy mạnh kiểm toán chuyên đề, cụ thể đã thực hiện 51 cuộc kiểm toán, trong đó, 20 cuộc kiểm toán ngân sách địa phương, 31 cuộc kiểm toán chuyên đề. Ngoài kiến nghị xử lý tài chính, đơn vị còn kiến nghị về chấn chỉnh những bất cập công tác quản lý đối với các cấp chính quyền, cơ quan quản lý nhà nước của địa phương.

Phát huy kết quả đạt được trong nhiệm kỳ qua, Đảng bộ KTNN khu vực VII xác định mục tiêu công tác nhiệm kỳ 2020-2025 là “Xây dựng đảng bộ trong sạch, vững mạnh; đoàn kết, kỷ cương, liêm chính, chuyên nghiệp; nâng cao chất lượng nguồn nhân lực và chất lượng hoạt động kiểm toán; đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin; hoàn thành xuất sắc, toàn diện nhiệm vụ chính trị được giao”.

Phó Bí thư Đảng ủy, Phó Tổng KTNN Nguyễn Quang Thành phát biểu tại Đại hội. (Ảnh: Lê Hòa)

Phát biểu chỉ đạo Đại hội, đồng chí Nguyễn Quang Thành – Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ Khối các cơ quan T.Ư, Phó Bí thư Đảng ủy, Phó Tổng Kiểm toán Nhà nước chúc mừng, biểu dương và ghi nhận những kết quả mà Đảng bộ KTNN khu vực VII đạt được trong nhiệm kỳ 2015-2020.

“Mặc dù hoạt động tại một số địa bàn khó khăn, số lượng đảng viên còn ít nhưng Đảng bộ KTNN khu vực VII là 1 trong 2 đảng bộ tiêu biểu (cùng với Đảng bộ KTNN chuyên nghành VI) vinh dự được BTV Đảng ủy KTNN chọn để tổ chức Đại hội Điểm, bầu trực tiếp Bí thư Đảng ủy. Điều này cho thấy sự lãnh đạo, chỉ đạo của Đảng ủy KTNN khu vực VII trong nhiệm kỳ qua rất bài bản quyết liệt và có hiệu quả, từ đó hoàn thành toàn diện, xuất sắc các nhiệm vụ được giao” – đồng chí Nguyễn Quang Thành đánh giá.

Về nhiệm vụ trong thời gian tới, đồng chí Nguyễn Quang Thành yêu cầu yêu cầu, Ban Chấp hành Đảng bộ khóa mới cần tăng cường ứng dụng công nghệ thông tin trong hoạt động kiểm toán; tiếp tục quan tâm đến công tác xây dựng kế hoạch kiểm toán; nâng cao chất lượng cán bộ, đảng viên, công chức về phẩm chất đạo đức, lối sống. Đặc biệt, chú trọng chất lượng lập, thẩm định KHKT, BCKT, khắc phục triệt để việc phát hành BCKT chậm…

Thay mặt Đảng bộ, đồng chí Lê Đức Luận – Bí thư Đảng bộ, Kiểm toán trưởng KTNN khu vực VII tiếp thu ý kiến chỉ đạo của Phó Bí thư Đảng ủy KTNN; đồng thời khẳng định, Đảng bộ KTNN khu vực VII sẽ quyết tâm khắc phục những hạn chế, vượt qua khó khăn, xây dựng Đảng bộ trong sạch, vững mạnh và hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được giao.

Với tinh thần trách nhiệm, phát huy tính dân chủ trong Đảng, Đại hội đã tín nhiệm bầu 7 đồng chí vào Ban chấp hành Đảng bộ KTNN khu vực VII nhiệm kỳ 2020-2025. Đồng chí Lê Đức Luận tiếp tục được tín nhiệm bầu giữ chức vụ Bí thư Đảng ủy. Đại hội cũng bầu 5 đại biểu tham dự Đại hội đại biểu Đảng bộ KTNN lần thứ VII./.

Bạn đang xem bài viết: Đảng bộ Kiểm toán nhà nước khu vực VII hoàn thành xuất sắc các nhiệm vụ được giao. Thông tin được tạo bởi Cấp 2 Thống Nhất chọn lọc và tổng hợp cùng với các chủ đề liên quan khác.