SÁCH GIÁO KHOA DÀNH CHO GIÁO VIÊN CHƯƠNG TRÌNH TIẾNG ANH 6 MỚI( THÍ ĐIỂM) – TẬP 1
SÁCH GIÁO KHOA DÀNH CHO GIÁO VIÊN CHƯƠNG TRÌNH TIẾNG ANH 6 MỚI( THÍ ĐIỂM) – TẬP 1

SÁCH GIÁO KHOA – Tiếng Anh lớp 7 thí điểm (Tập 2)

Sách Tiếng anh 7 thì điểm này được biên soạn dựa trên cơ sở những kinh nghiệm thực tiển của việc dạy Tiếng anh Trung học cơ sở ở Việt Nam, với sự hỗ trợ chặt chẽ về chuyên môn và kĩ thuật của Tập đoàn Xuất bản Giáo dục Pearson.

Contents

Book Map.

Unit 1: My Hobbies.

Unit 2: Health

Unit 3: Community Service.

Review 1.

Unit 4: Music and Arts.

Unit 5: Vietnamese Food and Drink.

Unit 6: The First University In Viet Nam.

Review 2.

Glossary.

LINK ĐẶT MUA SÁCH ONLINE (GIÁ ƯU ĐÃI NHẤT)

LINK 1 – TÌM KIẾM SÁCH/TÀI LIỆU ONLINE (GIÁ ƯU ĐÃI NHẤT)

LINK 2 – TÌM KIẾM SÁCH/TÀI LIỆU ONLINE (GIÁ ƯU ĐÃI NHẤT)

LINK 3 – TÌM KIẾM SÁCH/TÀI LIỆU ONLINE (GIÁ ƯU ĐÃI NHẤT)

LINK 4 – TÌM KIẾM SÁCH/TÀI LIỆU ONLINE (GIÁ ƯU ĐÃI NHẤT)

LINK DOWNLOAD SÁCH

LINK DOWNLOAD AUDIO

Sách Tiếng anh 7 thì điểm này được biên soạn dựa trên cơ sở những kinh nghiệm thực tiển của việc dạy Tiếng anh Trung học cơ sở ở Việt Nam, với sự hỗ trợ chặt chẽ về chuyên môn và kĩ thuật của Tập đoàn Xuất bản Giáo dục Pearson.

Contents

Book Map.

Unit 1: My Hobbies.

Unit 2: Health

Unit 3: Community Service.

Review 1.

Unit 4: Music and Arts.

Unit 5: Vietnamese Food and Drink.

Unit 6: The First University In Viet Nam.

Review 2.

Glossary.

LINK ĐẶT MUA SÁCH ONLINE (GIÁ ƯU ĐÃI NHẤT)

LINK 1 – TÌM KIẾM SÁCH/TÀI LIỆU ONLINE (GIÁ ƯU ĐÃI NHẤT)

LINK 2 – TÌM KIẾM SÁCH/TÀI LIỆU ONLINE (GIÁ ƯU ĐÃI NHẤT)

LINK 3 – TÌM KIẾM SÁCH/TÀI LIỆU ONLINE (GIÁ ƯU ĐÃI NHẤT)

LINK 4 – TÌM KIẾM SÁCH/TÀI LIỆU ONLINE (GIÁ ƯU ĐÃI NHẤT)

LINK DOWNLOAD SÁCH

LINK DOWNLOAD AUDIOM_tả

Chuyên mục: E. Tài liệu ngoại ngữ E. Tiếng Anh (English)

Bạn đang xem bài viết: Cộng đồng Kỹ thuật cơ điện Việt Nam – Vietnam M&E Technology Community. Thông tin được tạo bởi Cấp 2 Thống Nhất chọn lọc và tổng hợp cùng với các chủ đề liên quan khác.