Trình miễn nhiệm Tổng Kiểm toán Nhà nước Trần Sỹ Thanh
Trình miễn nhiệm Tổng Kiểm toán Nhà nước Trần Sỹ Thanh

Ngày 23-6, Kiểm toán Nhà nước Khu vực X phối hợp với UBND tỉnh tổ chức Hội nghị Công bố quyết định kiểm toán năm 2020 tỉnh Thái Nguyên. Các đồng chí: Trịnh Việt Hùng, Ủy viên dự khuyết Trung ương Đảng, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh và Đặng Thế Bình, Kiểm toán trưởng, Kiểm toán Nhà nước Khu vực X đồng chủ trì Hội nghị.

Theo công bố tại Hội nghị, Kiểm toán Nhà nước Khu vực X sẽ triển khai thực hiện Quyết định của Tổng Kiểm toán Nhà nước về kiểm toán ngân sách địa phương năm 2020 của tỉnh Thái Nguyên và các chuyên đề hoạt động quản lý môi trường tại các ban quản lý khu kinh tế và khu công nghiệp; công tác quản lý thu, việc thực hiện nghĩa vụ thuế đối với doanh nghiệp có giao dịch liên kết; việc quản lý quy hoạch, cấp phép xây dựng tại các đô thị giai đoạn 2017-2020. Công tác kiểm toán sẽ diễn ra trong 50 ngày, kể từ ngày công bố Quyết định.

Công tác kiểm toán tập trung vào mội số nội dung như: Đánh giá việc tuân thủ pháp luật của đơn vị, địa phương; đánh giá tính hiệu quả, hiệu lực, những bất cập trong việc thực hiện các nhiệm vụ của đơn vị, địa phương trong phạm vi kiểm toán; kịp thời phát hiện hành vi tham nhũng, lãng phí trong đơn vị, địa phương thuộc diện kiểm toán… Với các nội dung trên, Kiểm toán Nhà nước Khu vực X sẽ làm việc trực tiếp với 5 huyện, thành, thị và gần 20 sở, ngành, đơn vị trên địa bàn tỉnh.

Tại Hội nghị, đại diện các địa phương, đơn vị thống nhất với kế hoạch nội dung và thời gian kiểm toán trong Quyết định của Tổng Kiểm toán Nhà nước.

Phát biểu tại Hội nghị, đồng chí Trịnh Việt Hùng yêu cầu các địa phương, đơn vị chuẩn bị tốt các tài liệu theo diện được kiểm toán, tránh trường hợp cung cấp không đầy đủ tài liệu, nội dung kiểm toán; đồng thời yêu cầu các địa phương, đơn vị tranh thủ tham khảo ý kiến của cơ quan kiểm toán về những nội dung còn khó khăn, ách tắc để tìm giải pháp khắc phục, tháo gỡ.

Kiểm toán trưởng, Kiểm toán Nhà nước Khu vực X Đặng Thế Bình cũng đề nghị các đơn vị, địa phương nghiêm túc chấp hành, phối hợp thực hiện kiểm toán; thành viên đoàn kiểm toán nêu cao tinh thần trách nhiệm, thực hiện nghiêm túc các quy chế, quy định; bám sát nội dung đề ra, tránh gây ảnh hưởng tới hoạt động của địa phương, đơn vị…

Bạn đang xem bài viết: Công bố quyết định kiểm toán năm 2020. Thông tin được tạo bởi Cấp 2 Thống Nhất chọn lọc và tổng hợp cùng với các chủ đề liên quan khác.