Khỉ và rùa | Tiếng Việt Lớp 1 | SGK Cùng học để phát triển năng lực | Giọng kể Tiểu Bí Ngô
Khỉ và rùa | Tiếng Việt Lớp 1 | SGK Cùng học để phát triển năng lực | Giọng kể Tiểu Bí Ngô

Theo quyết định phê duyệt danh mục SGK lớp 10 sử dụng trong cơ sở giáo dục phổ thông trên địa bàn thành phố, UBND TP Cần Thơ phê duyệt 54 đầu SGK lớp 10 mới.

Trong đó SGK thuộc nhà xuất bản (NXB) Giáo Dục Việt Nam; NXB ĐH Huế; NXB ĐH Sư phạm; NXB ĐH Sư phạm TP Hồ Chí Minh và NXB ĐH Quốc gia TP Hồ Chí Minh.

Trước đó, UBND thành phố đã công bố danh mục SGK lớp 3 và lớp 7 mới. Trong đó gồm có 23 SGK lớp 3 và 41 SGK lớp 7.

Các đầu sách thuộc NXB Giáo Dục Việt Nam; NXB ĐH Sư phạm TP Hồ Chí Minh; NXB ĐH Sư phạm; NXB ĐH Vinh; NXB ĐH Huế và NXB ĐH Quốc gia TP Hồ Chí Minh.

Sau khi nhận được quyết định danh mục SGK, Sở GD&ĐT đã chỉ đạo Phòng GD&ĐT và các đơn vị trường học rà soát danh mục SGK đã đề xuất tại trường. Nếu SGK đã đề xuất không nằm trong danh mục phê duyệt của thành phố, Sở sẽ hướng dẫn nhà trường tiến hành lựa chọn, đề xuất lại.

Theo đại diện Sở GD&ĐT TP Cần Thơ, hiện phòng chuyên môn sở đã thực hiện đối chiếu danh mục SGK lớp 3 mới đã đề xuất của các trường với danh mục SGK lớp 3 mà thành phố phê duyệt thì không có trường nào rơi vào tình huống chọn SGK ngoài danh mục của thành phố.

Trong thời gian tới, Sở sẽ có văn bản triển khai quyết định danh mục SGK mới năm học 2022 – 2023 của thành phố, đồng thời yêu cầu nhà trường thông báo danh mục SGK năm học 2022 – 2023 mà nhà trường đã lựa chọn.

Trao đổi với Báo GD&TĐ, bà Nguyễn Kiều Phương, Trưởng Phòng GD&ĐT quận Bình Thủy cho biết: Sau khi nhận được chỉ đạo của Sở, Phòng đã chỉ đạo các trường thực hiện rà soát đối chiếu danh mục đã đề xuất với danh mục SGK lớp 3 và lớp 7 mới của thành phố đã công bố.

Theo đó, sau khi rà soát, các trường học trên địa bàn quận đều lựa chọn SGK lớp 3 mới nằm trong danh mục SGK mà thành phố đã công bố. Phòng chỉ đạo nhà trường tiếp tục đẩy mạnh công tác tuyên truyền thực hiện Chương trình GDPT 2018, đồng thời công khai danh mục SGK lớp 3 mới của trường để phụ huynh học sinh được biết.

Bạn đang xem bài viết: Cần Thơ: Phê duyệt 54 đầu SGK lớp 10 mới. Thông tin được tạo bởi Cấp 2 Thống Nhất chọn lọc và tổng hợp cùng với các chủ đề liên quan khác.