Bài 8 trang 59 SGK Toán 7 tập 2>

Đề bài

Cho hình 11, biết rằng \(AB < AC\). Trong các kết luận sau kết luận nào đúng ? Tại sao?

a) \(HB = HC\).

b) \(HB > HC\).

c) \(HB < HC\).

Video hướng dẫn giải

Phương pháp giải – Xem chi tiết

Áp dụng định lí về quan hệ giữa đường xiên và hình chiếu: Đường xiên nào lớn hơn thì có hình chiếu lớn hơn và ngược lại.

Lời giải chi tiết

\(AB, AC\) là hai đường xiên kẻ từ \(A\) đến \(BC\).

\(AH \bot BC\) nên \(HB\) là hình chiếu của \(AB\) trên \(BC\); \(HC\) là hình chiếu của \(AC\) trên \(BC\).

Vì \(AB < AC\) (giả thiết) nên \(HB < HC\) ( đường xiên nào lớn hơn thì có hình chiếu lớn hơn).

Vậy kết luận C đúng.

Loigiaihay.com

 • Bài 9 trang 59 SGK Toán 7 tập 2
 • Bài 10 trang 59 SGK Toán 7 tập 2
 • Bài 11 trang 60 SGK Toán 7 tập 2
 • Bài 12 trang 60 SGK Toán 7 tập 2
 • Bài 13 trang 60 SGK Toán 7 tập 2

>> Xem thêm

 • Lý thuyết về đa thức một biến
 • Lý thuyết tính chất ba đường cao của tam giác
 • Lý thuyết tính chất ba đường phân giác của tam giác
 • Lý thuyết về nghiệm của đa thức một biến
 • Lý thuyết đại lượng tỉ lệ nghịch
 • Lý thuyết về đại lượng tỷ lệ thuận
 • Lý thuyết định lí Py-ta-go
 • Lý thuyết quan hệ giữa ba cạnh của một tam giác bất đẳng thức tam giác
 • Lý thuyết về hai đường thẳng song song
 • Lý thuyết quan hệ giữa đường vuông góc và đường xiên, đường xiên và hình chiếu

Bạn đang xem bài viết: Cấp 2 Thống Nhất chọn lọc và tổng hợp cùng với các chủ đề liên quan khác.