Trào lưu dùng clip dọa trẻ con để ép bé ăn: Vừa gây khủng hoảng tâm lý vừa ảnh hưởng đến hệ tiêu hóa
Trào lưu dùng clip dọa trẻ con để ép bé ăn: Vừa gây khủng hoảng tâm lý vừa ảnh hưởng đến hệ tiêu hóa

Bài: Trung điểm của đoạn thẳng

Giải bài tập SGK Toán 6 – tập 2 – Sách Chân trời sáng tạo – Bài: Trung điểm của đoạn thẳng
============
Thuộc CHƯƠNG 8. HÌNH HỌC PHẲNG
=============
Hoạt động: Trang 83 SGK Chân trời sáng tạo Toán 6 tập 2

Hướng dẫn:

– Độ dài đoạn thẳng NP bé hơn NQ

– Điểm M nằm chính giữa A và B, MA = MB. Điểm N không nằm chính giữa hai điểm P và Q

Thực hành 1: Trang 83 SGK Chân trời sáng tạo Toán 6 tập 2

Hướng dẫn:

I là trung điểm của đoạn thẳng MN nếu I nằm giữa hai điểm M và N.

Thực hành 2: Trang 84 SGK Chân trời sáng tạo Toán 6 tập 2

Hướng dẫn:

– Đo độ dài của cạnh bảng

– Đặt điểm 0 của thước ở một đầu cạnh bảng, đo đến độ dài bằng một nửa cạnh bảng nên trên

– Điểm đó là trung điểm của cạnh bảng

BÀI TẬP VẬN DỤNG

Câu 1 (trang 84 toán 6 tập 2 sgk chân trời sáng tạo)

Chọn trong ba phương án dưới đây để được một phát biểu đúng.

Điểm M là trung điểm của đoạn thẳng AB khi:

(A) MA = MB

(B) M nằm giữa A,B và MA = MB

(C) M nằm giữa A và B

Hướng dẫn:

Đáp án: B

Câu 2 (trang 84 toán 6 tập 2 sgk chân trời sáng tạo)

Đo độ dài các đoạn thẳng AD, CD, AC, BC trong hình bên.

a) Điểm C có là trung điểm của đoạn thẳng AB không? Vì sao?

b) Điểm D có là trung điểm của đoạn thẳng AC không? Vì sao?

Hướng dẫn:

a) Điểm C là trung điểm của đoạn thẳng AB, vì : C nằm giữa hai điểm A, B và AC = CB

b) Điểm D không là trung điểm của đoạn thẳng AC, mặc dù AD = DC nhưng A, D, C không cùng nằm trên một đường thẳng

Câu 3 (trang 84 toán 6 tập 2 sgk chân trời sáng tạo)

Một người muốn cắt thanh gỗ như hình dưới đây thành hai phần bằng nhau, mỗi phần dài 9cm. Em hãy cùng các bạn trao đổi với nhau cách cắt thanh gỗ.

Hướng dẫn:
Cách cắt thanh gỗ: Dùng thước đo từ điểm 0 cm đặt ở đầu thanh gỗ đến điểm 9cm. Đánh dấu điểm đó và dùng dụng cụ cắt tại điểm vừa đánh dấu

Câu 4 (trang 84 toán 6 tập 2 sgk chân trời sáng tạo)

Cho hình vẽ bên:

a) Nêu cách vẽ trung điểm A của đoạn thẳng BC.

b) Nêu cách vẽ điểm M sao cho B là trung điểm của đoạn thẳng AM. Em có nhận xét gì về độ dài các đoạn thẳng AB, BM và AC

Hướng dẫn:

a) Cách vẽ trung điểm A:

– Đo độ dài đoạn BC

– Đặt mép thước trùng với đoạn BC sao cho vạch 0 trùng với điểm B, khi đó điểm C trùng với vị trí bằng nửa độ dài BC. Đánh dấu điểm đó là A. Khi đó A là trung điểm của BC

b) – Kéo dài đường thẳng BC về phía B

– Đo độ dài AB, Đặt thước trùng với đoạn AB sao cho vạch 0 trùng với điểm B, khi đó điểm M nằm ở cùng phía với điểm B và BM có độ dài bằng với AB.

Nhận xét: AB = BM = AC

Câu 5 (trang 84 toán 6 tập 2 sgk chân trời sáng tạo)

Trong hình chữ nhật ABCD ở hình bên, hãy dự đoán O là trung điểm của những đoạn thẳng nào? Em hãy nêu cách kiểm tra dự đoán đó

Hướng dẫn:

Dự đoán: O có thể là trung điểm của các cạnh: AC, DB. MN, KL

Để kiểm tra dự đoán, ta có thể dùng thước để đo

======

THƯ MỤC SÁCH: Giải bài tập SGK Toán 6 – tập 2 – Sách Chân trời sáng tạo.

Bạn đang xem bài viết: Bài 5: Trung điểm của đoạn thẳng. Thông tin được tạo bởi Cấp 2 Thống Nhất chọn lọc và tổng hợp cùng với các chủ đề liên quan khác.