Toán Lớp 6 Bài 5 Chương 6 | Bài Toán Về Tỉ Số Phần Trăm | Trang 45 – 48 | Chân Trời Sáng Tạo Tiết 1
Toán Lớp 6 Bài 5 Chương 6 | Bài Toán Về Tỉ Số Phần Trăm | Trang 45 – 48 | Chân Trời Sáng Tạo Tiết 1

Chủ đề: [Giải toán 6 Cánh Diều] – Toán lớp 6 tập 1 – Bài 12. Ước chung và ước chung lớn nhất

Mời các em học sinh cùng tham khảo chi tiết gợi ý giải Bài 5 trang 51 theo nội dung bài Ước chung và ước chung lớn nhất SGK Toán lớp 6 tập 1 sách Cánh Diều chương trình mới của Bộ GD&ĐT

Giải Bài 5 trang 51 Toán lớp 6 Tập 1 Cánh Diều

Giải

– Rút gọn \( \frac{\mathrm{60} }{\mathrm{72}} \)

+ Ta tìm ước chung lớn nhất của 60 và 72

\(\begin{aligned} &\begin{array}{l|l} 60 & 2 \\ 30 & 2 \\ 15 & 3 \\ \,\,\,5&5\\ \,\,\,1 \end{array}\\ \end{aligned}\) \(\begin{aligned} &\begin{array}{l|l} 72 & 2 \\ 36 & 2 \\ 18 & 2 \\ \,\,\,9&3\\ \,\,\,3&3\\ \,\,\,1 \end{array}\\ \end{aligned}\)

Ta có ƯCLN(60, 72) = \(2^2.3^1\) = 12

Vậy \( \frac{\mathrm{60} }{\mathrm{72}} \) = \( \frac{\mathrm{60 : 12} }{\mathrm{72:12}} \) = \( \frac{\mathrm{5} }{\mathrm{6}} \)

– Rút gọn \( \frac{\mathrm{70} }{\mathrm{95}} \)

Ta tìm ước chung lớn nhất của 70 và 95

\(\begin{aligned} &\begin{array}{l|l} 70 & 2 \\ 35 & 5 \\ \,\,\,7&7\\ \,\,\,1 \end{array}\\ \end{aligned}\)

\(\begin{aligned} &\begin{array}{l|l} 95 & 5 \\ 19 & 19 \\ \,\,\,1 \end{array}\\ \end{aligned}\)

Ta có ƯCLN(70, 95) = 5

Vậy \( \frac{\mathrm{70} }{\mathrm{95}} \) = \( \frac{\mathrm{70:5} }{\mathrm{95:5}} \) = \( \frac{\mathrm{14} }{\mathrm{19}} \)

– Rút gọn \( \frac{\mathrm{150} }{\mathrm{360}} \)

Ta tìm ước chung lớn nhất của 150 và 360

\(\begin{aligned} &\begin{array}{l|l} 150 & 2 \\ \,\,\,75 & 3 \\ \,\,\,25&5\\ \,\,\,\,\,\,5&5\\ \,\,\,\,\,\,1 \end{array}\\ \end{aligned}\) \(\begin{aligned} &\begin{array}{l|l} 360 & 2 \\ 180 & 2 \\ \,\,\,90&2\\ \,\,\,45&3\\ \,\,\,15&3\\ \,\,\,\,\,\,5&5\\ \,\,\,\,\,\,1 \end{array}\\ \end{aligned}\)

Ta có ƯCLN(150, 360) = \(2^1.3^1.5^1\) = 30

Vậy \( \frac{\mathrm{150} }{\mathrm{360}} \) = \( \frac{\mathrm{150:30} }{\mathrm{360:30}} \) = \( \frac{\mathrm{5} }{\mathrm{12}} \)

~/~

Vậy là trên đây Đọc tài liệu đã hướng dẫn các em hoàn thiện phần giải bài tập SGK Toán 6 Cánh Diều: Bài 5 trang 51 SGK Toán 6 Tập 1. Chúc các em học tốt.

Bạn đang xem bài viết: Bài 5 trang 51 Toán lớp 6 tập 1 (Cánh Diều). Thông tin được tạo bởi Cấp 2 Thống Nhất chọn lọc và tổng hợp cùng với các chủ đề liên quan khác.