TOÁN 6 TẬP 2 (CHÂN TRỜI SÁNG TẠO) Chương 5, Bài 5: PHÉP NHÂN VÀ PHÉP CHIA PHÂN SỐ, Bài Tập, TRANG 20
TOÁN 6 TẬP 2 (CHÂN TRỜI SÁNG TẠO) Chương 5, Bài 5: PHÉP NHÂN VÀ PHÉP CHIA PHÂN SỐ, Bài Tập, TRANG 20


Bài 39 trang 20 SGK Toán 6 tập 1>

Đề bài

Đố: Số 142 857 có tính chất rất đặc biệt. Hãy nhân nó với mỗi số 2, 3, 4, 5, 6, em sẽ tìm được tính chất đặc biệt ấy.

Video hướng dẫn giải

Phương pháp giải – Xem chi tiết

Thực hiện phép tính nhân rồi tìm ra tính chất đặc biệt.

Lời giải chi tiết

142 857 . 2 = 285714;

142 857 . 3 = 428571;

142 857 . 4 = 571428;

142 857 . 5 = 714285;

142 857 . 6 = 857142.

* Nhận xét:

Các tích này đều được viết bởi các chữ số 1, 2, 4, 5, 7, 8. Nếu sắp xếp lại các kết quả theo thứ tự sau đây:142 857; 428571; 285714; 857142; 571428; 714285 thì được một dãy mà mỗi số hạng sau thu được bằng cách chuyển chữ số đứng đầu, bên trái thành chữ số đứng cuối.

* Mở rộng: Một số khác có tính chất đặc biệt như trên là 076923:

076923 . 3 = 230769

076923 . 4 = 307692

076923 . 9 = 692307

076923 . 10 = 769230

076923 . 12 = 923076.

Loigiaihay.com

  • Bài 40 trang 20 SGK Toán 6 tập 1
  • Đề kiểm tra 15 phút – Đề số 1 – Bài 5 – Chương 1 – Đại số 6
  • Đề kiểm tra 15 phút – Đề số 2 – Bài 5 – Chương 1 – Đại số 6
  • Đề kiểm tra 15 phút – Đề số 3 – Bài 5 – Chương 1 – Đại số 6
  • Đề kiểm tra 15 phút – Đề số 4 – Bài 5 – Chương 1 – Đại số 6

>> Xem thêm

Các bài khác cùng chuyên mục

Bạn đang xem bài viết: Cấp 2 Thống Nhất chọn lọc và tổng hợp cùng với các chủ đề liên quan khác.