Thời sự Quốc tế tối 12/4 – Tin nóng Thế giới mới nhất – VNEWS
Thời sự Quốc tế tối 12/4 – Tin nóng Thế giới mới nhất – VNEWS

Đề bài

Phần tô màu trong các hình 4a, b, c, d biểu diễn phân số nào?

Phương pháp giải – Xem chi tiết

Hình 4a là một hình vuông được chia thành 9 hình vuông nhỏ bằng nhau, phần tô màu chiếm 2 trong 9 phần đó. Từ đó xác định phân số biểu diến

Làm tương tự đối với các hình còn lại: Ta chia các hình đó thành các phần nhỏ bằng nhau, đếm xem phần tô màu là bao nhiêu phần rồi so với tổng số để xác định phân số biểu diễn

Lời giải chi tiết

a) Hình vuông được chia thành 9 phần bằng nhau, tô đậm 2 phần.

Do đó hình 4a) biểu diễn phân số \(\dfrac{2}{9}.\)

b) Ta chia hình trên thành các phần đều nhau được hình như sau:

Hình trên được chia thành 12 phần bằng nhau, có 9 phần được tô đậm.

Do đó hình 4b) biểu diễn phân số \(\dfrac{9}{12}\) ;

c) Ta chia hình vuông thành 4 phần bằng nhau như hình dưới. Phần tô đậm chiếm 1 phần. Nên hình 4c) biểu diễn phân số \(\dfrac{1}{4}\)

d) Ta chia hình thành 12 phần bằng nhau như hình dưới. Phần tô đậm chiếm 1 phần. Nên hình 4c) biểu diễn phân số \(\dfrac{1}{12}\).

Bạn đang xem bài viết: Bài 2 trang 6 SGK Toán 6 tập 2. Thông tin được tạo bởi Cấp 2 Thống Nhất chọn lọc và tổng hợp cùng với các chủ đề liên quan khác.