Nhạc Lofi 8D Cực Chill ~ Lofi Vietnam Nhẹ Nhàng Gây Nghiện 2023 ~ Nhạc Chill 6h Chiều Cực Hay
Nhạc Lofi 8D Cực Chill ~ Lofi Vietnam Nhẹ Nhàng Gây Nghiện 2023 ~ Nhạc Chill 6h Chiều Cực Hay

Bài 11 trang 119 SGK Toán 8 tập 1

Đề bài

Cắt hai tam giác vuông bằng nhau từ một tấm bìa. Hãy ghép hai tam giác đó để tạo thành:

a) Một tam giác cân;

b) Một hình chữ nhật;

c) Một hình bình hành.

Diện tích các hình này có bằng nhau không? Vì sao?

Phương pháp giải – Xem chi tiết

Áp dụng tính chất diện tích đa giác:

– Hai tam giác bằng nhau thì có diện tích bằng nhau.

– Nếu một đa giác được chia thành những đa giác không có điểm trong chung thì diện tích của nó bằng tổng diện tích của những đa giác đó.

Lời giải chi tiết

Cắt hai tam giác vuông bằng nhau từ một tấm bìa, ghép hai tam giác vuông lại ta được:

Diện tích các hình này bằng nhau vì đều bằng tổng diện tích của hai tam giác vuông bằng nhau ban đầu.

Xemloigiai.com

Xem thêm Bài tập & Lời giải

Trong bài: Bài 2. Diện tích hình chữ nhật

Bài tập & Lời giải:

 • 👉 Trả lời câu hỏi 1 Bài 2 trang 116 SGK Toán 8 Tập 1
 • 👉 Trả lời câu hỏi 2 Bài 2 trang 117 SGK Toán 8 Tập 1
 • 👉 Trả lời câu hỏi 3 Bài 2 trang 118 SGK Toán 8 Tập 1
 • 👉 Bài 6 trang 118 SGK Toán 8 tập 1
 • 👉 Bài 7 trang 118 SGK Toán 8 tập 1
 • 👉 Bài 8 trang 118 SGK Toán 8 tập 1
 • 👉 Bài 9 trang 119 SGK Toán 8 tập 1
 • 👉 Bài 10 trang 119 SGK Toán 8 tập 1
 • 👉 Bài 12 trang 119 SGK Toán 8 tập 1
 • 👉 Bài 13 trang 119 SGK Toán 8 tập 1
 • 👉 Bài 14 trang 119 SGK Toán 8 tập 1
 • 👉 Bài 15 trang 119 SGK Toán 8 tập 1

Lý thuyết:

Xem thêm lời giải SGK Toán lớp 8

PHẦN ĐẠI SỐ – TOÁN 8 TẬP 1

PHẦN HÌNH HỌC – TOÁN 8 TẬP 1

PHẦN ĐẠI SỐ – TOÁN 8 TẬP 2

PHẦN HÌNH HỌC – TOÁN 8 TẬP 2

 • 👉 CHƯƠNG III. TAM GIÁC ĐỒNG DẠNG
 • 👉 CHƯƠNG IV. HÌNH LĂNG TRỤ ĐỨNG. HÌNH CHÓP ĐỀU
 • 👉 ÔN TẬP CUỐI NĂM – TOÁN 8

CHƯƠNG I. PHÉP NHÂN VÀ PHÉP CHIA ĐA THỨC

 • 👉 Bài 1. Nhân đơn thức với đa thức
 • 👉 Bài 2. Nhân đa thức với đa thức
 • 👉 Bài 3. Những hằng đẳng thức đáng nhớ
 • 👉 Bài 4. Những hằng đẳng thức đáng nhớ (tiếp)
 • 👉 Bài 5. Những hằng đẳng thức đáng nhớ (tiếp)
 • 👉 Bài 6. Phân tích đa thức thành nhân tử bằng phương pháp đặt nhân tử chung
 • 👉 Bài 7. Phân tích đa thức thành nhân tử bằng phương pháp dùng hằng đẳng thức
 • 👉 Bài 8. Phân tích đa thức thành nhân tử bằng phương pháp nhóm hạng tử
 • 👉 Bài 9. Phân tích đa thức thành nhân tử bằng cách phối hợp nhiều phương pháp
 • 👉 Bài 10. Chia đơn thức cho đơn thức
 • 👉 Bài 11. Chia đa thức cho đơn thức
 • 👉 Bài 12. Chia đa thức một biến đã sắp xếp
 • 👉 Ôn tập chương I: Phép nhân và phép chia các đa thức
 • 👉 Đề kiểm tra 15 phút – Chương 1 – Đại số 8
 • 👉 Đề kiểm tra 45 phút ( 1 tiết) – Chương 1 – Đại số 8

CHƯƠNG II. PHÂN THỨC ĐẠI SỐ

 • 👉 Bài 1. Phân thức đại số
 • 👉 Bài 2. Tính chất cơ bản của phân thức
 • 👉 Bài 3. Rút gọn phân thức
 • 👉 Bài 4. Quy đồng mẫu thức nhiều phân thức
 • 👉 Bài 5. Phép cộng các phân thức đại số
 • 👉 Bài 6. Phép trừ các phân thức đại số
 • 👉 Bài 7. Phép nhân các phân thức đại số
 • 👉 Bài 8. Phép chia các phân thức đại số
 • 👉 Bài 9. Biến đổi các biểu thức hữu tỉ. Giá trị của phân thức
 • 👉 Ôn tập chương II: Phân thức đại số
 • 👉 Đề kiểm tra 15 phút – Chương 2 – Đại số 8
 • 👉 Đề kiểm tra 45 phút (1 tiết ) – Chương 2 – Đại số 8

CHƯƠNG I. TỨ GIÁC

 • 👉 Bài 1. Tứ giác
 • 👉 Bài 2. Hình thang
 • 👉 Bài 3. Hình thang cân
 • 👉 Bài 4. Đường trung bình của tam giác, của hình thang
 • 👉 Bài 5. Dựng hình bằng thước và compa. Dựng hình thang
 • 👉 Bài 6. Đối xứng trục
 • 👉 Bài 7. Hình bình hành
 • 👉 Bài 8. Đối xứng tâm
 • 👉 Bài 9. Hình chữ nhật
 • 👉 Bài 10. Đường thẳng song song với một đường thẳng cho trước
 • 👉 Bài 11. Hình thoi
 • 👉 Bài 12. Hình vuông
 • 👉 Ôn tập chương I: Tứ giác
 • 👉 Đề kiểm tra 15 phút – Chương 1 – Hình học 8
 • 👉 Đề kiểm tra 45 phút ( 1 tiết) – Chương 1 – Hình học 8

CHƯƠNG II. ĐA GIÁC, DIỆN TÍCH ĐA GIÁC

 • 👉 Bài 1. Đa giác. Đa giác đều
 • 👉 Bài 2. Diện tích hình chữ nhật
 • 👉 Bài 3. Diện tích tam giác
 • 👉 Bài 4. Diện tích hình thang
 • 👉 Bài 5. Diện tích hình thoi
 • 👉 Bài 6. Diện tích đa giác
 • 👉 Ôn tập chương II: Đa giác. Diện tích đa giác
 • 👉 Đề kiểm tra 15 phút – Chương 2 – Hình học 8
 • 👉 Đề kiểm tra 45 phút (1 tiết) – Chương 2 – Hình học 8

CHƯƠNG III. PHƯƠNG TRÌNH BẬC NHẤT MỘT ẨN

 • 👉 Bài 1. Mở đầu về phương trình
 • 👉 Bài 2. Phương trình bậc nhất một ẩn và cách giải
 • 👉 Bài 3. Phương trình đưa được về dạng ax + b = 0
 • 👉 Bài 4. Phương trình tích
 • 👉 Bài 5. Phương trình chứa ẩn ở mẫu
 • 👉 Bài 6. Giải bài toán bằng cách lập phương trình
 • 👉 Bài 7. Giải bài toán bằng cách lập phương trình (tiếp)
 • 👉 Ôn tập chương III: Phương trình bậc nhất một ẩn

CHƯƠNG IV. BẤT PHƯƠNG TRÌNH BẬC NHẤT MỘT ẨN

 • 👉 Bài 1. Liên hệ giữa thứ tự và phép cộng
 • 👉 Bài 2. Liên hệ giữa thứ tự và phép nhân
 • 👉 Bài 3. Bất phương trình một ẩn
 • 👉 Bài 4. Bất phương trình bậc nhất một ẩn
 • 👉 Bài 5. Phương trình chứa dấu giá trị tuyệt đối
 • 👉 Ôn tập chương IV: Bất phương trình bậc nhất một ẩn

CHƯƠNG III. TAM GIÁC ĐỒNG DẠNG

 • 👉 Bài 1. Định lí Ta – let trong tam giác
 • 👉 Bài 2. Định lí đảo và hệ quả của định lí Ta – let
 • 👉 Bài 3. Tính chất đường phân giác của tam giác
 • 👉 Bài 4. Khái niệm hai tam giác đồng dạng
 • 👉 Bài 5. Trường hợp đồng dạng thứ nhất
 • 👉 Bài 6. Trường hợp đồng dạng thứ hai
 • 👉 Bài 7. Trường hợp đồng dạng thứ ba
 • 👉 Bài 8. Các trường hợp đồng dạng của tam giác vuông
 • 👉 Bài 9. Ứng dụng thực tế của tam giác đồng dạng
 • 👉 Ôn tập chương III: Tam giác đồng dạng

CHƯƠNG IV. HÌNH LĂNG TRỤ ĐỨNG. HÌNH CHÓP ĐỀU

 • 👉 Bài 1. Hình hộp chữ nhật
 • 👉 Bài 2. Hình hộp chữ nhật (tiếp)
 • 👉 Bài 3. Thể tích của hình hộp chữ nhật
 • 👉 Bài 4. Hình lăng trụ đứng
 • 👉 Bài 5. Diện tích xung quanh của hình lăng trụ đứng
 • 👉 Bài 6. Thể tích của hình lăng trụ đứng
 • 👉 Bài 7. Hình chóp đều và hình chóp cụt đều
 • 👉 Bài 8. Diện tích xung quanh của hình chóp
 • 👉 Bài 9. Thể tích của hình chóp đều
 • 👉 Ôn tập chương IV: Hình lăng trụ đứng. Hình chóp đều

ÔN TẬP CUỐI NĂM – TOÁN 8

Xem Thêm

 • 👉 Đề cương ôn tập học kì 1 toán 8
 • 👉 Đề thi học kì 1 mới nhất có lời giải
 • 👉 Đề thi học kì 2 mới nhất có lời giải
 • 👉 Đề cương ôn tập học kì 2
 • 👉 Câu hỏi tự luyện Toán 8
 • 👉 Tải 30 đề kiểm tra giữa kì 1 Toán 8
 • 👉 Tải 30 đề ôn tập kiểm tra học kì 1 Toán 8
 • 👉 Tải 30 đề thi học kì 1 của các trường Toán 8
 • 👉 Tải 30 đề kiểm tra giữa kì 2 Toán 8
 • 👉 Tải 30 đề ôn tập học kì 2 Toán 8
 • 👉 Tải 30 đề thi học kì 2 của các trường Toán 8

Lớp 8 | Các môn học Lớp 8 | Giải bài tập, đề kiểm tra, đề thi Lớp 8 chọn lọc

Danh sách các môn học Lớp 8 được biên soạn theo sách giáo khoa mới của bộ giáo dục đào tạo. Kèm theo lời giải sách bài tập, sách giáo khoa, đề kiểm tra 15 phút, 45 phút (1 tiết), đề thi học kì 1 và học kì 2 năm học 2023 ngắn gọn, chi tiết dễ hiểu.

Bài soạn văn lớp 12 siêu ngắn

Toán Học

 • Đề thi, đề kiểm tra Toán lớp 8
 • Tài liệu Dạy – học Toán 8
 • SBT Toán lớp 8
 • Vở bài tập Toán 8
 • SGK Toán lớp 8

Vật Lý

Hóa Học

 • Đề thi, đề kiểm tra Hóa lớp 8
 • Tài liệu Dạy – học Hóa học 8
 • SBT Hóa lớp 8
 • SGK Hóa lớp 8
 • Giải môn Hóa học lớp 8

Ngữ Văn

 • Đề thi, đề kiểm tra Văn 8
 • SBT Ngữ văn lớp 8
 • Tác giả – Tác phẩm văn 8
 • Văn mẫu lớp 8
 • Vở bài tập Ngữ văn lớp 8
 • Soạn văn 8 chi tiết
 • Soạn văn 8 ngắn gọn
 • Soạn văn 8 siêu ngắn
 • Bài soạn văn lớp 8 siêu ngắn
 • Bài soạn văn 8
 • Bài văn mẫu 8

Lịch Sử

Địa Lý

Sinh Học

 • Đề thi, đề kiểm tra Sinh lớp 8
 • SBT Sinh lớp 8
 • Vở bài tập Sinh học 8
 • SGK Sinh lớp 8
 • Giải môn Sinh học lớp 8

GDCD

Tin Học

Tiếng Anh

 • Đề thi, đề kiểm tra Tiếng Anh 8 mới
 • SGK Tiếng Anh lớp 8
 • SBT Tiếng Anh lớp 8 mới
 • Vở bài tập Tiếng Anh 8
 • SGK Tiếng Anh lớp 8 Mới

Bạn đang xem bài viết: Bài 11 trang 119 SGK Toán 8 tập 1. Thông tin được tạo bởi Cấp 2 Thống Nhất chọn lọc và tổng hợp cùng với các chủ đề liên quan khác.