Toán lớp 6 Tập 2 KẾT NỐI TRI THỨC – Bài 35: TRUNG ĐIỂM CỦA ĐOẠN THẲNG – Bài Tập Trang 56
Toán lớp 6 Tập 2 KẾT NỐI TRI THỨC – Bài 35: TRUNG ĐIỂM CỦA ĐOẠN THẲNG – Bài Tập Trang 56

Lời giải bài 105 trang 47 sgk Toán 6 tập 2 được chia sẻ với mục đích tham khảo cách làm và so sánh đáp án. Cùng với đó góp phần giúp bạn ôn tập lại các kiến thức toán 6 chương 3 phần đại số để tự tin hoàn thành tốt các bài tập hỗn số. Số thập phân. Phần trăm khác.

Đề bài 105 trang 47 SGK Toán 6 tập 2

Viết các phần trăm sau dưới dạng số thập phân:

7%, 45%, 216%

» Bài tập trước: Bài 104 trang 47 SGK Toán 6 tập 2

Giải bài 105 trang 47 sgk Toán 6 tập 2

Đưa các phần trăm về dạng phân số thập phân \(a\% = \dfrac{a}{{100}}\)

Số thập phân gồm hai phần:

– Phần số nguyên viết bên trái dấu phẩy;

– Phần thập phân viết bên phải dấu phẩy.

Số chữ số thập phân bằng đúng số chữ số 0 ở mẫu của phân số thập phân.

Bài giải chi tiết

Dưới đây là các cách giải bài 105 trang 47 SGK Toán 6 tập 2 để các bạn tham khảo và so sánh bài làm của mình:

\(\begin{array}{l} 7\% = \dfrac{7}{{100}} = 0,07;\\ 45\% = \dfrac{{45}}{{100}} = 0,45;\\ 216\% = \dfrac{{216}}{{100}} = 2,16 \end{array}\)

» Bài tập tiếp theo: Bài 106 trang 47 SGK Toán 6 tập 2

Nội dung trên đã giúp bạn nắm được cách làm và đáp án bài 105 trang 47 sgk toán 8 tập 2. Mong rằng những bài hướng dẫn giải toán 6 của Đọc Tài Liệu sẽ là người đồng hành giúp các bạn học tốt môn học này.

Bạn đang xem bài viết: Bài 105 trang 47 SGK Toán 6 tập 2. Thông tin được tạo bởi Cấp 2 Thống Nhất chọn lọc và tổng hợp cùng với các chủ đề liên quan khác.