Bài 10 trang 11 SGK Toán 9 tập 1>

Chứng minh

Tổng hợp đề thi học kì 2 lớp 9 tất cả các môn

Toán – Văn – Anh – Lí – Hóa – Sinh – Sử – Địa – GDCD

Video hướng dẫn giải

Chứng minh

LG a

\((\sqrt{3}- 1)^{2}= 4 – 2\sqrt{3}\)

Phương pháp giải:

+) Tính vế trái được kết quả là vế phải

+) Sử dụng hằng đẳng thức: \((a-b)^2=a^2-2ab+b^2\)

+) Sử dụng công thức \((\sqrt{a})^2=a\), với \(a \ge 0\).

+) Sử dụng định nghĩa giá trị tuyệt đối của số \(a\): Nếu \(a \ge 0\) thì \( \left| a \right| =a\). Nếu \( a< 0\) thì \( \left| a \right| = -a\).

Lời giải chi tiết:

Ta có: VT=\({\left( {\sqrt 3 – 1} \right)^2} = {\left( {\sqrt 3 } \right)^2} – 2. \sqrt 3 .1 + {1^2}\)

\( = 3 – 2\sqrt 3 + 1\)

\(=(3+1)-2\sqrt 3 \)

\(= 4 – 2\sqrt 3 \) = VP

Vậy \((\sqrt{3}- 1)^{2}= 4 – 2\sqrt{3}\) (đpcm)

LG b

\(\sqrt{4 – 2\sqrt{3}}- \sqrt{3} = -1\)

Phương pháp giải:

+) \(\sqrt{a^2}= |a|\)

+) Sử dụng hằng đẳng thức: \((a-b)^2=a^2-2ab+b^2\)

+) Sử dụng công thức \((\sqrt{a})^2=a\), với \(a \ge 0\).

+) Sử dụng định nghĩa giá trị tuyệt đối của số \(a\): Nếu \(a \ge 0\) thì \( \left| a \right| =a\). Nếu \( a< 0\) thì \( \left| a \right| = -a\).

+) Sử dụng định lí so sánh các căn bậc hai số học: Với hai số \(a ,\ b\) không âm, ta có:

\[a< b \Leftrightarrow \sqrt{a}< \sqrt{b} \]

Lời giải chi tiết:

Ta có:

\(VT= \sqrt {4 – 2\sqrt 3 } – \sqrt 3 \)\(= \sqrt {\left( {3 + 1} \right) – 2\sqrt 3 } – \sqrt 3 \)

\( = \sqrt {3 – 2\sqrt 3 + 1} – \sqrt 3 \)

\(= \sqrt {{{\left( {\sqrt 3 } \right)}^2} – 2.\sqrt 3 .1 + {1^2}} – \sqrt 3 \)

\( = \sqrt {{{\left( {\sqrt 3 – 1} \right)}^2}} – \sqrt 3 \)

\( = \left| {\sqrt 3 – 1} \right| – \sqrt 3 \)

\(=\sqrt 3 -1 – \sqrt 3\)

\(= (\sqrt 3 – \sqrt 3) -1= -1\) = VP.

(do \(3>1 \Leftrightarrow \sqrt 3 > \sqrt 1 \Leftrightarrow \sqrt 3 > 1 \)\(\Leftrightarrow \sqrt 3 -1 > 0 \)

\(\Rightarrow \left| \sqrt 3 -1 \right| = \sqrt 3 -1\))

Loigiaihay.com

 • Bài 11 trang 11 SGK Toán 9 tập 1
 • Bài 12 trang 11 SGK Toán 9 tập 1
 • Bài 13 trang 11 SGK Toán 9 tập 1
 • Bài 14 trang 11 SGK Toán 9 tập 1
 • Bài 15 trang 11 SGK Toán 9 tập 1

>> Xem thêm

Các bài khác cùng chuyên mục

 • Lý thuyết Hệ số góc của đường thẳng y = ax + b (a ≠ 0)
 • Lý thuyết về đường kính và dây của đường tròn
 • Lý thuyết đường thẳng song song và đường thẳng cắt nhau.
 • Lý thuyết Hệ thức Vi-ét và ứng dụng.
 • Lý thuyết diện tích hình tròn, hình quạt tròn
 • Bài 41 trang 58 SGK Toán 9 tập 2
 • Lý thuyết. Hình trụ – Diện tích xung quanh và thể tích hình trụ
 • Lý thuyết Phương trình bậc nhất hai ẩn.
 • Lý thuyết Hàm số y = ax^2 (a ≠ 0)
 • Bài 34 trang 56 SGK Toán 9 tập 2

Bạn đang xem bài viết: Cấp 2 Thống Nhất chọn lọc và tổng hợp cùng với các chủ đề liên quan khác.