Giải bài 3 trang 6 SGK toán 9 tập 1
Giải bài 3 trang 6 SGK toán 9 tập 1

201 Danh sách 8 giải bài 5 sbt toán 9 tập 1 trang 6 hay nhất, đừng bỏ lỡ mới nhất

Duới đây là các thông tin và kiến thức về giải bài 5 sbt toán 9 tập 1 trang 6 hay nhất và đầy đủ nhất

Có thể bạn quan tâm8 giải toán 9 bài 62 trang 33 tốt nhất, bạn nên biếtTop 4 lớp 9 unit 9 tốt nhất, đừng bỏ quaTham Khảo 5 giải toán hình 9 bài 1 tốt nhất, bạn nên biết5 giải toán 9 bài 3 tập 2 hot nhất hiện nay4 giải sbt toán 9 trang 61 tốt nhất, đừng bỏ qua

Giải vở bài tập Toán lớp 9 Tập 1 bài 1: Căn bậc hai được chúng tôi sưu tầm và đăng tải. Đây là lời giải kèm phương pháp giải hay các bài tập trong chương trình sách bài tập Toán 9. Là tài liệu tham khảo hữu ích dành cho các em học sinh và quý thầy cô giáo tham khảo và đối chiếu đáp án chính xác, chuẩn bị tốt cho việc tiếp thu, giảng dạy bài học mới đạt hiệu quả.

Bạn Đang Xem: Danh sách 8 giải bài 5 sbt toán 9 tập 1 trang 6 hay nhất, đừng bỏ lỡ

Giải Vở bài tập Toán lớp 9 Tập 1 Bài 1: Căn bậc hai

Xem Tắt

Mục lục

 • 1 Bài 1 trang 5 Sách bài tập Toán 9 Tập 1:
 • 2 Bài 2 trang 5 Sách bài tập Toán 9 Tập 1:
 • 3 Bài 3 trang 5 Sách bài tập Toán 9 Tập 1:
 • 4 Bài 4 trang 5 Sách bài tập Toán 9 Tập 1:
 • 5 Bài 5 trang 6 Sách bài tập Toán 9 Tập 1:
 • 6 Bài 6 trang 6 Sách bài tập Toán 9 Tập 1:
 • 7 Bài 7 trang 6 Sách bài tập Toán 9 Tập 1:
 • 8 Bài 8 trang 6 Sách bài tập Toán 9 Tập 1:
 • 9 Bài 9 trang 6 Sách bài tập Toán 9 Tập 1:
 • 10 Bài 10 trang 6 Sách bài tập Toán 9 Tập 1:
 • 11 Bài 11 trang 6 Sách bài tập Toán 9 Tập 1:
 • 12 Bài 1 trang 7 Sách bài tập Toán 9 Tập 1:
 • 13 Top 8 giải bài 5 sbt toán 9 tập 1 trang 6 tổng hợp bởi Tin Tức Giáo Dục Học Tập Tiny
  • 13.1 Câu 5 trang 6 Sách Bài Tập (SBT) Toán 9 Tập 1
  • 13.2 Câu hỏi 5 trang 6 SGK Toán 9 tập 1 Giải bài tập Toán 9
  • 13.3 Bài 5 trang 6 SBT toán 9 tập 1
  • 13.4 Bài 5 trang 6 SBT toán 9 tập 1
  • 13.5 Bài 5 trang 6 SBT toán 9 tập 1
  • 13.6 Bài 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 trang 6 SBT Toán 9 Tập 1
  • 13.7 Bài tập 5 trang 6 SBT Toán 9 Tập 1
  • 13.8 Liên Quan:

Bài 1 trang 5 Sách bài tập Toán 9 Tập 1:

Tính căn bậc hai số học của:

a. 0,01 b. 0,04 c. 0,49 d. 0,64

e. 0,25 f. 0,81 g. 0,09 h. 0,16

Xem Thêm : Xem Ngay 4 giải sbt toán 9 trang 99 hay nhất

Lời giải:

a. √0,01 = 0,1 vì 0,1 ≥ 0 và (0,1)2 = 0,01

b. √0,04 = 0,2 vì 0,2 ≥ 0 và (0,2)2 = 0,04

c. √0,49 = 0,7 vì 0,7 ≥ 0 và (0,7)2 = 0,49

d. √0,64 = 0,8 vì 0,8 ≥ 0 và (0,8)2 = 0,64

e. √0,25 = 0,5 vì 0,5 ≥ 0 và (0,5)2 = 0,25

f. √0,81 = 0,9 vì 0,9 ≥ 0 và (0,9)2 = 0,81

g. √0,09 = 0,3 vì 0,3 ≥ 0 và (0,3)2 = 0,09

h. √0,16 = 0,4 vì 0,4 ≥ 0 và (0,4)2 = 0,16

Bài 2 trang 5 Sách bài tập Toán 9 Tập 1:

Dùng máy tính bỏ túi tim x thỏa mãn đẳng thức (làm tròn đến chữ số thập phân thứ ba).

a. x2 = 5 b. x2 = 6

c. x2 = 2,5 d. x2 = √5

Xem Thêm : Xem Ngay 4 giải sbt toán 9 trang 99 hay nhất

Lời giải:

a. x2 = 5 ⇒ x1 = √5 hoặc x2 = -√5

Ta có: x1 = √5 ≈ 2,236 hoặc x2 = -√5 ≈ -2,236

b. x2 = 6 ⇒ x1 = ≈6 hoặc x2 = -≈6

Ta có: x1 = 6 ≈ 2,449 hoặc x2 = -≈6 ≈ -2,449

c. x2 = 2,5 ⇒ x1 = √2,5 hoặc x2 = – √2,5

Ta có: x1 = √2,5 ≈ 1,581 hoặc x2 = – √2,5 = -1,581

d. x2 = 5 ⇒ x1 = √(√5) hoặc x2 = √(√5)

Ta có: x1 = √(√5) ≈ 1,495 hoặc x2 = – √(√5) = -1,495.

Bài 3 trang 5 Sách bài tập Toán 9 Tập 1:

Số nào có căn bậc hai là:

a. √5 b. 1,5 c. -0,1 d. -√9

Xem Thêm : Xem Ngay 4 giải sbt toán 9 trang 99 hay nhất

Lời giải:

a. Số 5 có căn bậc hai là √5

b. Số 2,25 có căn bậc hai là 1,5

c. Số 0,01 có căn bậc hai là -0,1

d. Số 9 có căn bậc hai là -√9

Bài 4 trang 5 Sách bài tập Toán 9 Tập 1:

Tìm x không âm biết:

a. √x = 3 b. √x = √5 c. √x = 0 d. √x = -2

Xem Thêm : Xem Ngay 4 giải sbt toán 9 trang 99 hay nhất

Lời giải:

a. √x = 3 ⇒ x = 32 ⇒ x = 9

b. √x = √5 ⇒ x = (√5 )2 ⇒ x = 5

c. √x = 0 ⇒ x = 02 ⇒ x = 0

d. Căn bậc hai số học là số không âm nên không tồn tại giá trị nào của √x thỏa mãn x = -2.

Bài 5 trang 6 Sách bài tập Toán 9 Tập 1:

So sánh (không dùng bảng số hay máy tính bỏ túi)

a. 2 và √2 + 1 b. 1 và √3 – 1

c. 2√31 và 10 d. -√3.11 và -12

Xem Thêm : Xem Ngay 4 giải sbt toán 9 trang 99 hay nhất

Lời giải:

a. Ta có: 1 < 2 ⇒ √1 < √2 ⇒ 1 < √2

Suy ra: 1 + 1 < √2 + 1

Vậy 2 < √2 + 1

b. Ta có: 4 > 3 ⇒ √4 > √3 ⇒ 2 > √3

Suy ra: 2 – 1 > √3 – 1

Vậy 1 > √3 – 1

c. Ta có: 31 > 25 ⇒ √31 > √25 ⇒ √31 > 5

Suy ra: 2.√31 > 2.5

Vậy 2.√31 > 10

d. Ta có: 11 < 16 ⇒ √11 < √16 ⇒ √11 < 4

Suy ra: -3.√11 > -3.4

Vậy -3√11 > -12

Bài 6 trang 6 Sách bài tập Toán 9 Tập 1:

Tìm những khẳng định đúng trong các khẳng định sau:

a. Căn bậc hai của 0,36 là 0,6

b. Căn bậc hai của 0,36 là 0,06

c. √0,36 = 0,6

d. Căn bậc hai của 0,36 là 0,6 và -0,6

e. √0,36 = ± 0,6

Xem Thêm : Xem Ngay 4 giải sbt toán 9 trang 99 hay nhất

Lời giải:

Câu a và c đúng.

Bài 7 trang 6 Sách bài tập Toán 9 Tập 1:

Trong các số , số nào là căn bậc hai số học của 25?

Xem Thêm : Xem Ngay 4 giải sbt toán 9 trang 99 hay nhất

Lời giải:

Căn bậc hai số học của 25 là .

Bài 8 trang 6 Sách bài tập Toán 9 Tập 1:

Chứng minh:

Viết tiếp một số đẳng thức tương tự.

Xem Thêm : Xem Ngay 4 giải sbt toán 9 trang 99 hay nhất

Lời giải:

Bài 9 trang 6 Sách bài tập Toán 9 Tập 1:

Xem Thêm : Tổng hợp 6 giải toán 9 sgk trang 27 tốt nhất hiện nay

Cho hai số a, b không âm. Chứng minh:

a. Nếu √a < √b thì a < b

b. Nếu a < b thì √a < √b

Xem Thêm : Xem Ngay 4 giải sbt toán 9 trang 99 hay nhất

Lời giải:

a. a ≥ 0; b ≥ 0 và a < b ⇒ b > 0

Ta có: √a ≥ 0; √b ≥ 0 suy ra: √a + √b > 0 (1)

Mặt khác: a – b = (√a )2 – (√b )2 = (√a + √b )(√a – √b )

Vì a < b nên a – b < 0

Suy ra: (√a + √b )(√a – √b ) < 0 (2)

Từ (1) và (2) suy ra: √a – √b < 0 ⇒ √a < √b

b. a ≥ 0; b ≥ 0 và √a < √b ⇒ √b > 0

Suy ra: √a + √b > 0 và √a – √b < 0

(√a + √b )(√a – √b ) < 0

⇒ (√a )2 – (√b )2 < 0 ⇒ a – b < 0 ⇒ a < b.

Bài 10 trang 6 Sách bài tập Toán 9 Tập 1:

Cho số m dương. Chứng minh:

a. Nếu m > 1 thì √m > 1 b. Nếu m < 1 thì √m < 1

Xem Thêm : Xem Ngay 4 giải sbt toán 9 trang 99 hay nhất

Lời giải:

a. Ta có: m > 1 ⇒ √m > √1 ⇒ √m > 1

b. Ta có: m < 1 ⇒ √m < √1 ⇒ √m < 1

Bài 11 trang 6 Sách bài tập Toán 9 Tập 1:

Cho số m dương. Chứng minh:

a. Nếu m > 1 thì m > √m b. Nếu m < 1 thì m < √m

Xem Thêm : Xem Ngay 4 giải sbt toán 9 trang 99 hay nhất

Lời giải:

a. Ta có: m > 1 ⇒ √m > √1 ⇒ √m > 1

Vì m > 0 nên √m > 0

Suy ra: √m .√m > 1.√m ⇒ m > √m

b. Ta có: m < 1 ⇒ √m < √1 ⇒ √m < 1

Vì m > 0 nên √m > 0

Suy ra: √m .√m < 1.√m ⇒ m < √m.

Bài 1 trang 7 Sách bài tập Toán 9 Tập 1:

Giá trị của √0,16 là

A. 0,04;

B. 0,4;

C. 0,04 và -0,04

D. 0,4 và -0,4.

Xem Thêm : Xem Ngay 4 giải sbt toán 9 trang 99 hay nhất

Lời giải:

Chọn đáp án B.

Ngoài ra các em học sinh và thầy cô có thể tham khảo thêm nhiều tài liệu hữu ích đầy đủ các môn được cập nhật liên tục tại chuyên trang của chúng tôi.

►►CLICK NGAY vào nút TẢI VỀ dưới đây để tải về Lời giải vở bài tập Toán lớp 9 Tập 1 trang 5, 6, 7: Bài 1: Căn bậc hai file Word, pdf hoàn toàn miễn phí!

Top 8 giải bài 5 sbt toán 9 tập 1 trang 6 tổng hợp bởi Tin Tức Giáo Dục Học Tập Tiny

Câu 5 trang 6 Sách Bài Tập (SBT) Toán 9 Tập 1

 • Tác giả: sachbaitap.com
 • Ngày đăng: 05/23/2022
 • Đánh giá: 4.84 (946 vote)
 • Tóm tắt: Câu 5 trang 6 Sách Bài Tập (SBT) Toán 9 Tập 1. So sánh (không dùng bảng số hay máy tính bỏ túi)

Câu hỏi 5 trang 6 SGK Toán 9 tập 1 Giải bài tập Toán 9

 • Tác giả: giaitoan.com
 • Ngày đăng: 11/09/2022
 • Đánh giá: 4.75 (435 vote)
 • Tóm tắt: Câu hỏi 5 SGK Toán 9 tập 1 trang 6. Câu hỏi 5 (trang 6 SGK): Tìm số x không âm, biết: a) …

Bài 5 trang 6 SBT toán 9 tập 1

 • Tác giả: loigiaihay.com
 • Ngày đăng: 08/12/2022
 • Đánh giá: 4.19 (535 vote)
 • Tóm tắt: LG a. 2 và √2+1; 2 + 1 ;. Phương pháp giải: Áp dụng: Với a≥0 a ≥ 0 ; b≥0 b ≥ 0 ta có: a<b⇔√a<√b. a < b ⇔ a < b . Lời giải chi tiết:.
 • Khớp với kết quả tìm kiếm: Giải vở bài tập Toán lớp 9 Tập 1 bài 1: Căn bậc hai được chúng tôi sưu tầm và đăng tải. Đây là lời giải kèm phương pháp giải hay các bài tập trong chương trình sách bài tập Toán 9. Là tài liệu tham khảo hữu ích dành cho các em học sinh và quý thầy …

Bài 5 trang 6 SBT toán 9 tập 1

 • Tác giả: timdapan.com
 • Ngày đăng: 06/05/2022
 • Đánh giá: 4.12 (438 vote)
 • Tóm tắt: So sánh (không dùng bảng số hay máy tính bỏ túi). LG a. 2 và √2+1;. Phương pháp giải: Áp dụng: Với a≥0; b≥0. ta có: a<b⇔√a<√b. Lời giải chi tiết:.
 • Khớp với kết quả tìm kiếm: Giải vở bài tập Toán lớp 9 Tập 1 bài 1: Căn bậc hai được chúng tôi sưu tầm và đăng tải. Đây là lời giải kèm phương pháp giải hay các bài tập trong chương trình sách bài tập Toán 9. Là tài liệu tham khảo hữu ích dành cho các em học sinh và quý thầy …

Bài 5 trang 6 SBT toán 9 tập 1

 • Tác giả: soanvan.net
 • Ngày đăng: 10/20/2022
 • Đánh giá: 3.82 (500 vote)
 • Tóm tắt: Lớp 9 – SBT Toán lớp 9 – Giải bài 5 trang 6 sách bài tập toán 9. So sánh (không dùng bảng số hay máy tính bỏ túi) 2 và…
 • Khớp với kết quả tìm kiếm: Giải vở bài tập Toán lớp 9 Tập 1 bài 1: Căn bậc hai được chúng tôi sưu tầm và đăng tải. Đây là lời giải kèm phương pháp giải hay các bài tập trong chương trình sách bài tập Toán 9. Là tài liệu tham khảo hữu ích dành cho các em học sinh và quý thầy …
 • Tác giả: vietjack.com
 • Ngày đăng: 10/17/2022
 • Đánh giá: 3.68 (396 vote)
 • Tóm tắt: Bài 5 trang 6 SBT Toán 9 Tập 1 | Hay nhất Giải sách bài tập Toán 9 – Tuyển tập các bài giải bài tập sách bài tập Toán 9 Tập 1 và Tập 2 được biên soạn bám …
 • Khớp với kết quả tìm kiếm: Giải vở bài tập Toán lớp 9 Tập 1 bài 1: Căn bậc hai được chúng tôi sưu tầm và đăng tải. Đây là lời giải kèm phương pháp giải hay các bài tập trong chương trình sách bài tập Toán 9. Là tài liệu tham khảo hữu ích dành cho các em học sinh và quý thầy …

Bài 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 trang 6 SBT Toán 9 Tập 1

 • Tác giả: haylamdo.com
 • Ngày đăng: 05/27/2022
 • Đánh giá: 3.41 (307 vote)
 • Tóm tắt: Bài 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 trang 6 SBT Toán 9 Tập 1 … Lời giải: Câu a và c đúng. … , số nào là căn bậc hai số học của 25? … Viết tiếp một số đẳng thức tương tự.
 • Khớp với kết quả tìm kiếm: Giải vở bài tập Toán lớp 9 Tập 1 bài 1: Căn bậc hai được chúng tôi sưu tầm và đăng tải. Đây là lời giải kèm phương pháp giải hay các bài tập trong chương trình sách bài tập Toán 9. Là tài liệu tham khảo hữu ích dành cho các em học sinh và quý thầy …

Bài tập 5 trang 6 SBT Toán 9 Tập 1

 • Tác giả: hoc247.net
 • Ngày đăng: 09/25/2022
 • Đánh giá: 3.38 (485 vote)
 • Tóm tắt: Bài tập 5 trang 6 SBT Toán 9 Tập 1. YOMEDIA. So sánh (không dùng bảng số hay máy tính bỏ túi). a. 2 và √2 2 + 1 b. 1 và √3 3 – 1. c. 2√31 3 1 và 10 d.
 • Khớp với kết quả tìm kiếm: Giải vở bài tập Toán lớp 9 Tập 1 bài 1: Căn bậc hai được chúng tôi sưu tầm và đăng tải. Đây là lời giải kèm phương pháp giải hay các bài tập trong chương trình sách bài tập Toán 9. Là tài liệu tham khảo hữu ích dành cho các em học sinh và quý thầy …

Nguồn: https://quatangtiny.com
Danh mục: Lớp 9

Bạn đang xem bài viết: 201 Danh sách 8 giải bài 5 sbt toán 9 tập 1 trang 6 hay nhất, đừng bỏ lỡ mới nhất 2023. Thông tin được tạo bởi Cấp 2 Thống Nhất chọn lọc và tổng hợp cùng với các chủ đề liên quan khác.