Toán nâng cao lớp 6 – Giải đề chọn đội tuyến HSG khối 6 – Lương Thế Vinh 2019
Toán nâng cao lớp 6 – Giải đề chọn đội tuyến HSG khối 6 – Lương Thế Vinh 2019

20 Bài toán lớp 3 khó nhất thế giới

Bài học hôm nay vuihoc.vn sẽ cung cấp cho các con 20 bài toán lớp 3 khó nhất thế giới để các con cùng ôn luyện và củng cố kiến thức.

20 Bài toán lớp 3 khó nhất thế giới

Sau những bài học và bài tập cơ bản. Con cần luyện thêm những bài toán lớp 3 khó nhất thế giới để phát triển khả năng tư duy logic. Dưới đây là 20 bài toán được vuihoc.vn giới thiệu, phụ huynh cùng con tham khảo.

1. Hai mươi bài tập hay và khó

Bài 1: Bạn An viết dãy số: 3, 18, 48, 93, 153,…

a) Tìm số hạng thứ 100 của dãy.

b) Số 11703 là số hạng thứ bao nhiêu của dãy?

Bài 2: Tích của hai chữ số là 125. Nếu Minh thêm chữ số 0 vào bên phải thừa số thứ 2 và giữ nguyên thừa số thứ nhất rồi nhân hai số với nhau. Hỏi tích mới là bao nhiêu?

Bài 3: Hải đi từ nhà đến trường hết ⅔ giờ. Đức đi từ nhà đến trường hết ⅙ giờ. Hỏi ai đi nhanh hơn? Nếu Hải đi học trước Đức 15 phút thì Hải có bắt kịp được Đức không?

Bài 4: Tính giá trị biểu thức

a) 2 + 4 + 6 + 8 +… + 34 + 36 + 38 + 40

b) 3 + 5 + 7 + … + 35 + 37 + 39 + 41

c) 3 + 6 + 9 + 12 + … + 45 + 48 + 51

d) 4 + 8 + 12 + 16 + … + 40 + 44 + 48 + 52

Bài 5:

Bài 6: Tìm x biết

Bài 7: Cho dãy số 2, 4, 6, 8, 10, 12….102. Hỏi

a) Số hạng thứ 20 trong dãy số là số nào?

b) Trong dãy số trên có xuất hiện số 81 hay không? Vì sao?

c) Tính tổng của dãy số trên

Bài 8: Một hình chữ nhật, có chu vi là 160m2, Nếu giảm chiều rộng đi 16m và giữ nguyên chiều dài thì diện tích giảm đi 240m2. Tìm chiều dài và chiều rộng hình chữ nhật đó

Bài 9: Hiệu của hai số là 2106. Nếu thêm vào số bị trừ 516 đơn vị và giữ nguyên số trừ thì hiệu sẽ thay đổi như thế nào. Tìm số trừ và số bị trừ

Bài 10: Quãng đường dài 240km, mỗi một km được đánh dấu bằng một chữ cái tiếng việt bắt đầu từ A. Bắt đầu từ vị trí A với mốc 0km tiếp đến là B với 1km, C là 2km cứ như thế cho tới 240km. Có tất cả bao nhiêu cột mốc trên quãng đường đó, và vị trí chính giữa nằm ở km số bao nhiêu?

Bài 11: Thứ 7 là ngày 2/7 hỏi thứ 7 của 4 tuần tiếp là ngày bao nhiêu?

Bài 12: Một phép chia hết có thương là 9, nếu giữ nguyên số chia và tăng số bị chia lên 8 đơn vị thì thương mới là 10 và số dư là 3. Số chia và số bị chia lần lượt là ?

Bài 13:Một số hết chia cho 7 có thương là 23 . Lấy số đó chia cho 9 được số dư là?

Bài 14: Hiện nay bố 40 tuổi và con bằng 2/3 tuổi bố. Tính tuổi con sau 5 năm nữa là bao nhiêu?

Bài 15: Một bể chứa được 2400 lít nước. Người ta cho hai vòi cùng chảy vào bể. Vòi thứ nhất cứ 10 phút thì chảy được 30 lít nước. Vòi thứ hai cứ 6 phút thì chảy được 30 lít nước. Khi bể cạn, cho cả hai vòi cùng chảy trong bao nhiêu phút thì bể đầy?

Bài 16: Cho 5 chữ số 0; 6; 7; 8; 9. Tìm hiệu của số lớn nhất và số bé nhất có năm chữ số khác nhau được lập từ các số trên?

Bài 17: Tính nhanh

a) 75 x 48 – 9 x 90 + 6999

b) 326 x 78 + 327 x 22

c) 54 x 613 x 35 – 5 x 762 x 40

d) 10000 – 117 x 72 – 117 x 28

Bài 18: Tìm x biết

a) 5234 – y x 15 = 9859

b) y : 16 + 6666 = 17209

c) 5392 – y x 14 = 16676

Bài 19: Từ 3 chữ số 2,3,8 ta lập được 1 số có 3 chữ số là A.Từ 2 chữ số 2,8 ta lập được 1 số có 2 chữ số khau nhau là B.Tìm số A và B biết hiệu giữa A và B bằng 750

Bài 20: Tìm 1 số có 4 chữ số,biết rằng rằng chữ số hàng trăm gấp 3 lần chữ số hàng chục và gấp đôi chữ số hàng nghìn đồng thời số đó là số lẻ chia hết cho 5.

2. Hướng dẫn giải một số bài tập trên

Bài 1:

a) Số hạng thứ nhất: 3 = 3 + 15 x 0

Số hạng thứ hai: 18 = 3 + 15 x 1

Số hạng thứ ba: 48 = 3 + 15 x 1 + 15 x 2

Số hạng thứ tư: 93 = 3 + 15 x 1 + 15 X 2 + 15 x 3

Số hạng thứ năm: 153 = 3 + 15 x 1 + 15 x 2 + 15 x 3 + 15 x 4

………

Số hạng thứ n: 3 + 15 x 1 + 15 x 2 +15 x 3 + …… + 15 x (n – 1)

Vậy số hạng thứ 100 của dãy là:

3 + 15 x 1 + 15 x 2 + … + 15 x (100 – 1)

= 3 + 15 x (1 + 2 + 3 + … + 99) (Đưa về một số nhân với một tổng).

= 3 + 15 x (1 + 99) x 99 : 2 = 74253

b) Gọi số 11703 là số hạng thứ n của dãy:

Theo quy luật ở phần a ta có:

3 + 15 x 1 + 15 x 2 + 15 x 3 + ……+ 15 x (n – 1) = 11703

3 + 15 x (1 + 2 + 3 + ……+ ( n – 1)) = 11703

3 + 15 x (1 + n – 1) x (n – 1) : 2 = 11703

15 x n x (n – 1) = (11703 – 3) x 2 = 23400

n x (n – 1) = 23400 : 15 = 1560

Nhận xét: Số 1560 là tích của hai số tự nhiên liên tiếp 39 và 40 (39 x 40 = 1560)

Vậy, n = 40, số 11703 là số hạng thứ 40 của dãy.

Bài 2:

Nếu thêm số 0 vào bên phải thừa số thứ hai thì ta được số thứ hai tăng lên 10 lần.

Vậy tăng thừa số thứ 2 lên 10 lần và thừa số thứ nhất vẫn giữ nguyên thì tích sẽ tăng lên 10 lần.

Do đó tích mới có kết quả là 1250.

Bài 3:

Thời gian Hải đi đến trường là: \(\Large\dfrac{2}{3}\) x 60 = 40 (phút)

Thời gian Đức đi đến trường là: \(\Large\dfrac{1}{6}\) x 60 = 10 (phút)

Vậy Đức đi đến trường sớm hơn Hải.

Nếu Hải đi trước Đức 15 phút thì vẫn không bắt kịp được Đức bởi: 40 – 15 = 25 phút vẫn nhiều hơn số thời gian mà Đức tới trường.

Trên đây là 20 bài toán lớp 3 khó nhất thế giới các em ôn luyện và làm nhiều để cải thiện kĩ năng học toán nhé. Vuihoc.vn sẽ đồng hành với con thêm nhiều chương trình toán học hay nữa.

Bạn đang xem bài viết: 20 Bài toán lớp 3 khó nhất thế giới. Thông tin được tạo bởi Cấp 2 Thống Nhất chọn lọc và tổng hợp cùng với các chủ đề liên quan khác.