Ngày 10 tháng 10 vừa qua, Quận đoàn Ba Đình đã tổ chức Ngày hội “Tôi yêu Hà Nội” năm 2020 nhằm thể htình yêu của tuổi trẻ Thủ đô, chào mừng Thăng Long - Đông Đô - Hà Nội 1010 năm ...