Trường THCS Thống Nhất tham gia ngày hội CNTT Quận Ba Đình lần thứ V năm 2021